Novosti - Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije

REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK – STRATEŠKI INVESTICIJSKI PROJEKT REPUBLIKE HRVATSKE

2. veljače 2018.   |   DUGO SELOIVANIĆ GRADVRBOVECZELINA

 

 

Vlada RH na svojoj 78. sjednici održanoj 1. veljače 2018. godine donijela je Odluku o proglašenju projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske.

Projekt „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ je javni investicijski projekt i odnosi se na izgradnju vodocrpilišta Kosnica te rekonstrukciju i izgradnju vodoopskrbnog sustava na području istočnog dijela Zagrebačke županije. Osnovna namjena Projekta je osiguranje kvalitetne pitke vode namijenjene ljudskoj potrošnji u cilju povećanja priključenosti na vodoopskrbnu mrežu, smanjenja gubitaka te povećanja pouzdanosti opskrbe i učinkovitosti sustava javne vodoopskrbe.

Investitor Projekta je VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., Koledovčina ulica 1, Zagreb, OIB: 54189804734.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 707.108.262,00 kn bez PDV-a. Projekt se financira sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., od čega bespovratna EU sredstva iznose 483.953.846,00 kn.

Sufinanciranje dijela nacionale komponente odnosi se na sredstva Investitora, Hrvatskih voda i sredstva Državnog proračuna.

Lokacija realizacije Projekta je Zagrebačka županija – gradovi: Dugo Selo, Ivanić-Grad, Vrbovec i Sveti Ivan Zelina, općine: Brckoljani, Rugvica, Kloštar Ivanić, Križ, Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka, Rakovec i Bedenica.

Projekt je proglašen strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske jer isti znatno doprinosi postizanju većeg standarda isporuke i dostupnosti vodnih usluga, podiže ukupnu razinu sigurnosti i kvalitete života građana na području istočnog dijela Zagrebačke županije, stvara uvjete za zapošljavanje većeg broja ljudi, u skladu je s dokumentima prostornog uređenja i strateškim dokumentima Europske unije i Republike Hrvatske te obvezama preuzetim Ugovorom o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Razdoblje provedbe Projekta iznosi 63 mjeseca, a komercijalni početak rada na sustavu vodoopskrbe planiran je u 2023. godini.

 

  HACCP Certifikat
  Novosti


IVANIĆ GRAD/KLOŠTAR IVANIĆ

2. srpnja 2020.   |   IVANIĆ GRAD


DUGO SELO

1. srpnja 2020.   |   DUGO SELO


DUGO SELO

26. lipnja 2020.   |   DUGO SELO


DUGO SELO/MARTIN BREG

19. lipnja 2020.   |   DUGO SELO