RVS Zagrebačke županije-Zagreb istok

RVS Zagrebačke županije-Zagreb istok

 

„REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK“ – STRATEŠKI INVESTICIJSKI PROJEKT REPUBLIKE HRVATSKE

  http://euprojekt-rvs.hr/

 

Vlada RH na svojoj 78. sjednici održanoj 1. veljače 2018. godine donijela je Odluku o proglašenju projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske.

Projekt „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ je javni investicijski projekt i odnosi se na izgradnju vodocrpilišta Kosnica te rekonstrukciju i izgradnju vodoopskrbnog sustava na području istočnog dijela Zagrebačke županije. Osnovna namjena Projekta je osiguranje kvalitetne pitke vode namijenjene ljudskoj potrošnji u cilju povećanja priključenosti na vodoopskrbnu mrežu, smanjenja gubitaka te povećanja pouzdanosti opskrbe i učinkovitosti sustava javne vodoopskrbe.

Investitor Projekta je VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., Koledovčina ulica 1, Zagreb, OIB: 54189804734.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 707.108.262,00 kn bez PDV-a. Projekt se financira sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., od čega bespovratna EU sredstva iznose 483.953.846,00 kn.

Sufinanciranje dijela nacionale komponente odnosi se na sredstva Investitora, Hrvatskih voda i sredstva Državnog proračuna.

Lokacija realizacije Projekta je Zagrebačka županija – gradovi: Dugo Selo, Ivanić-Grad, Vrbovec i Sveti Ivan Zelina, općine: Brckoljani, Rugvica, Kloštar Ivanić, Križ, Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka, Rakovec i Bedenica.

Projekt je proglašen strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske jer isti znatno doprinosi postizanju većeg standarda isporuke i dostupnosti vodnih usluga, podiže ukupnu razinu sigurnosti i kvalitete života građana na području istočnog dijela Zagrebačke županije, stvara uvjete za zapošljavanje većeg broja ljudi, u skladu je s dokumentima prostornog uređenja i strateškim dokumentima Europske unije i Republike Hrvatske te obvezama preuzetim Ugovorom o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Na projektnom području postojeća vodoopskrba je organizirana kroz četiri vodoopskrbna područja:

 • vodoopskrbno područje „Dugo Selo“ obuhvaća grad Dugo Selo i općine: Brckovljani i Rugvica
 • vodoopskrbno područje „Ivanić-Grad“ – obuhvaća grad Ivanić-Grad i općine: Kloštar Ivanić i Križ
 • vodoopskrbno područje „Sveti Ivan Zelina“ – obuhvaća grad Sveti Ivan Zelina i općinu Bedenica
 • vodoopskrbno područje „Vrbovec“ – obuhvaća grad Vrbovec i općine: Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka i Rakovec.

Gore navedeni cilj Projekta planira se ostvariti kroz slijedeće aktivnosti:

 • izgradnjom dobavnih magistralnih cjevovoda, izgradnjom nove vodoopskrbne mreže, rekonstrukcijom vodoopskrbne mreže, izgradnjom vodocrpilišta Kosnica, povećanjem povezanosti mreže, smanjenjem gubitaka, povećenjem pouzdanosti u učinkovitost sustava javne vodoopskrbe
 • ulaganjem u opremu za mjerenje i kontrolu u sustavu javne vodoopskrbe
 • povećanjem učinkovitosti javnog isporučitelja vodnih usluga u financijskom i tehničko-tehnološkom smislu.

 

DOZVOLE

VODOCRPILIŠTE KOSNICA

GD_priključci_odvodnja

GD_priključci_telefonski priključak

GD_priključci_trafostanica

OSNOVNI DOBAVNI SUSTAV

B.3-GD-SK-Bozjakovina

B.4-GD-SK-Bozjakovina produljenje

B.5-GD-SK-Bozjakovina-izmjena i dopuna

DUGO SELO

GD_Drenčec_Graberje

GD_Most

GD_Ses.Kraljevec-Božjakovina

PGP_IGH_rekonstrukcija

IVANIĆ GRAD

GD Cjevovodi u naselju Kloštar jug

GD crpna stanica Kloštar

GD Dogradnja cjevovoda VS Sobočani-Novoselec

GD Glavni vodoop cjevovod od VS Sobočani do IG

GD MVC Sobočani-Križ-Novoselec

GD Vodoop cjevovod u ulicama A. Vulinca i dr…

GD Vodoop cjevovodi u IG centar Dubrovačka…

GD Vodoop cjevovodi u naselju Kloštar, centar i W

SVETI IVAN ZELINA

građevinska dozvola_ Zelina jug

građevinska dozvola_Zelina sjever

građevinska_hidrostanica Nespeš

građevinska_precrpna Donja Zelina

građevinska_precrpna Donje Orešje

građevinska_precrpna Gornje Orešje

građevinska_precrpna Hrnjanec

građevinska_precrpna Psarjevo

građevinska_precrpna Velika Gora

građevinska_vodovod Donja Zelina

potvrda na projekt_Topličica

 

 

 

 

Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata (pre/crpne stanice, vodotornjevi, priključci) na vodoopskrbnom području Vrbovec za projekt „REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK“

Nacrti za preuzimanje

 

 

 

 

Sukladno navedenom, Projektom se planira ostvariti slijedeće specifične ciljeve:

 • izgradnja: vodoocrpilišta Kosnica kapaciteta 450 l/s, 316.222 m novih cjevovoda, 15 crpnih stanica, 5 vodotornjeva i 8 934 kućnih priključaka
 • rekonstrukcija:108.152 m vodoopskrbnih cjevovoda i jedne crpne stanice
 • smanjenje vodnih gubitaka na sustavu u prosjeku sa 29,2% na ukupno 18,6%
 • poboljšanje razine usluge
 • povećanje priključenosti stanovništva na projektnom području na sustav javne vodoopskrbe za 44,1% u 2023. godini (razdoblje provedbe Projekta iznosi 63 mjeseca, a komercijalni početak rada na sustavu vodoopskrbe planiran je u 2023. godini).

U tehničkom smislu glavni segmenti Projekta su:

 • Vodocrpilište Kosnica – uključuje izgradnju vodocrpilišta kapaciteta 450 l/s s izgradnjom glavnih objekata crpilišta, sabirnog bazena s izlaznom crpnom stanicom i zgradom za dezinfekciju. U okviru crpilišta su i interna prometnica, platoi i objekti odvodnje, transformatorske stanice, rasvjeta i ostale instalacije
 • Osnovni dobavni sustav – uključuje izgradnju magistralnih vodoopskrbnih cjevovoda u ukupnoj dužini od 27,7 km („Kosnica-Hruščica“; „Sesvetski Kraljevec-Božjakovina“ i „VS Cerje-VSVukovje“)
 • Vodoopskrbni sustav Dugo Selo – uključuje rekonstrukciju vodoopskrbne mreže u ukupnoj duljini od 47,9 km, izgradnju nove vodoopskrbne mreže u duljini od 1,5 km, izgradnju crpnih stanica „Kozinšćak“ i „Domobranska“
 • Vodoopskrbni sustav Vrbovec – uključuje rekonstrukciju vodoopskrbne mreže u ukupnoj duljini od 9,3 km, izgradnju nove vodoopskrbne mreže u duljini od 222,8 km, izgradnju 5 crpnih stanica, izgradnju 5 vodotornjeva i rekonstrukciju precrpne stanice „Lonja“
 • Vodoopskrbni sustav Sveti Ivan Zelina – uključuje rekonstrukciju vodoopskrbne mreže u ukupnoj duljini od 5,4 km, izgradnju nove vodoopskrbne mreže u duljini od 61,4 km, izgradnju precrpnih/hidrostanica (7)
 • Vodoopskrbni sustav Ivanić-Grad – uključuje rekonstrukciju vodoopskrbne mreže u ukupnoj duljini od 45.579 m, izgradnju nove vodoopskrbne mreže u duljini od 2.686 m, izgradnju precrpne stanice „Kloštar Ivanić“
 • Nabava opreme za održavanje vodoopskrbnog sustava (autocisterne, bageri – utovarivači, mini bageri s prikolicom, kamioni kiper s dizalicom, samousisne motorne pumpe za vodu i laboratorijska oprema za analizu vode)
 • Izgradnja nadzorno-upravljačkog sustava.

 

 

 

VRBOVEC

Brezje, Zvekovac, Marinkovac, Mostari

Brezje, Paruževac, D.Markovac, Koritna i Ladina

Celine,Topolovec,Lukovo,L.Varoš,Marenić I.faza

Dis.cjev. uz mag.cjev. Vrbovec-Gostović-Gradec

Dis.cjev. Vrbovec – Lonjica

Dubrava, Zaglišče, Podlužan…

Dubrava-Zetkan-Graberec

Dubrava,Habjanovac, Nova i Stara Kapela

Dubrava-Žukovec

Fuka, Cugovec, Zabrđe

Ferenčaki, Velika, Bađuni, Žabnjak i Kraljev Vrh

Gornjaki, Ledina, Šalamuni i Kraljev Vrh

Gradec i Gradečki Pavlovec

Haganj, Stari Glog i Remetinec I.faza

Gostović, Tkalec, Graberščak, Žunci i CS Gostović

Konak

Kabal, Farkaševac, Zvonik, Mački, Brezani, Bolč

Krkač, Dijaneš, Gaj, Pirakovec i Dulepska I.faza

Lonjica

M Brezovec I.faza faza I.

Luka, Martinska Ves, Brčevec

M. Brezovec II.faza faza I.

Mag.cjev. Kortina-Cugovec-Haganj

Mag.cjev. Vrbovec-Topolovec-Preseka

Mag.cjev. Vrbovec-Gostović-Gradec

Mag.cjev. VT Dubrava-VT Kabal i vodotoranj Dubrava

Novaki, Gornji i Donji Vukšinac

Precrpna stanica Celine

Poljana, Poljanski Lug i Prilesje

Precrpna stanica Cugovec

Precrpna stanica Lonja

Precrpna stanica Dubrava

Preseka južni dio I.faza

Preseka zapadni dio I.faza

Spojne dionice

Rakovec

Vrhovec, Samoborec, Negovec, Peskovec

VT Haganj

VT Gornjak

VT Kabal

VT Preseka

Žabnica, Praščevac, Brezine, Majur i Ivančani

 

 

  HACCP Certifikat
  Novosti


Dugo Selo bez vode

22. siječnja 2020.   |   DUGO SELO


IVANIĆ GRAD

21. siječnja 2020.   |   IVANIĆ GRAD


IVANIĆ GRAD

17. siječnja 2020.   |   IVANIĆ GRAD


IVANIĆ GRAD

16. siječnja 2020.   |   IVANIĆ GRAD