Kategorija: Bez vode Dugo Selo

DUGO SELO

Bez vode – 04.04.2020. – 00:00 do 06:00 – zbog potrebe ispitivanja vodovodne trase na nepropusnost privremeno će biti prekinuta opskrba vodom na dionici Rugvica-Prevlaka sa sporednim ulicama i dionica Ruvica Dugo Selo do željezničke pruge sa sporednim ulicama. Hvala na razumijevanju!

BRCKOVLJANI

Brckovljani bez vode

DUGO SELO

Zagrebačka i Voćarska bez vode

DUGO SELO

Dugo Selo bez vode

DUGO SELO

Martin Breg bez vode

DUGO SELO

Prespajanje cjevovoda

DUGO SELO

Puknuće cjevovoda

DUGO SELO

Prespajanje cjevovoda