E-račun

E-račun

 

Poštovani,

obavještavamo Vas da tvrtka VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

(OIB:54189804734) započela je sa slanjem računa PRAVNIM SUBJEKTIMA isključivo u elektroničkom obliku putem servisa Moj-eRačun
Za preuzimanje eRačuna nije potrebno posjedovati nikakav certifikat.

Preuzimanje eRačuna je u potpunosti bez naknade.

 

 

  HACCP Certifikat
  Novosti


IVANIĆ GRAD

21. ožujka 2019.   |   IVANIĆ GRAD


DUGO SELO

19. ožujka 2019.   |   DUGO SELO


IVANIĆ GRAD

13. ožujka 2019.   |   IVANIĆ GRAD


DUGO SELO/BRCKOVLJANI

12. ožujka 2019.   |   DUGO SELO