Zakon

Zakon

 

 

POPIS ZAKONA I OSTALIH PROPISA

ZAKONSKA REGULATIVA

U-3806 VIJEĆE ZA VODNE USLUGE RJEŠENJE ODLUKA O CIJENI

CERTIFIKAT HACCP

VIOZŽ_CERT_HACCP

VIOZZ_QS Zurich_07_2018

Izmjene i dopune Općih i tehničkih uvjeta objavljene su u Glasniku Zagrebačke županije broj 12/18 od 13. travnja 2018.godine te su stupile na snagu 20. travnja 2018.godine.

Izmjena i dopuna Općih i tehničkih uvjeta VIOZŽ d.o.o.

 

VIJEĆE ZA VODNE USLUGE PRIVREMENO RJEŠENJE za područje IVANIĆ-GRADA

Odluka o naknadi za razvoj Grad Dugo Selo

Odluka o priključenju na komunalne vodne gradjevine_Grad Dugo Selo

Odluka o naknadi za razvoj Grad Ivanić-Grad

Odluka o priključenju na komunalne vodne gradjevine_Grad Ivanić Grad

Odluka o naknadi za razvoj Grad Vrbovec

Odluka o priključenju na komunalne vodne gradjevine_Grad Vrbovec

Odluka o naknadi za razvoj Općina Dubrava

Odluka o priključenju na komunalne vodne gradjevine_Općina Dubrava

Odluka o naknadi za razvoj Općina Gradec

Odluka o priključenju na komunalne vodne gradjevine_Općina Gradec

Odluka o naknadi za razvoj Općina Rakovec

Odluka o priključenju na komunalne vodne gradjevine_Općina Rakovec

Odluka o naknadi za razvoj Općine Brckovljani (1)

Odluka o priključenju na komunalne vodne gradjevine_Općina Brckovljani

Odluka o naknadi za razvoj Općine Kloštar Ivanić

Odluka o priključenju na komunalne vodne gradjevine_Općine Kloštar Ivanić i Križ

Odluka o naknadi za razvoj Općine Križ

Odluka o naknadi za razvoj Općine Rugvica

Odluka o priključenju na komunalne vodne gradjevine_Općina Rugvica

Odluka o naknadi za razvoj Grad Sv.Ivan Zelina

Odluka o priključenju na komunalne vodne gradjevine_Grad Sveti Ivan Zelina

Odluka o naknadi za razvoj Općina Bedenica

DUKOM – PRIVREMENO RJEŠENJE

PRIVREMENO RJEŠENJE VIJEĆA ZA VODNE USLUGE -VRBOVEC

PRIVREMENO RJEŠENJE – VVU DUKOM

ANTIKORUPCIJSKI PLAN VIOZŽ d.o.o.

ETIČKI KODEKS VIOZŽ d.o.o.

OPĆI I TEHNIČKI UVJETI VIOZŽ d.o.o.docx (Glasnik Zagrebačke županije br. 10/2017)

ODLUKA O KRITERIJIMA ZA OTPIS VODE

ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENIKA ZA ETIKU VIOZŽ d.o.o.

ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA REKLAMACIJE POTROŠAČA VIOZŽ d.o.o.

ČLANOVI POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA VIOZŽ d.o.o.

POSLOVNIK O RADU POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA VIOZŽ d.o.o.

 

  Poslovne jedinice


Dugo Selo

Povijest Poslovne jedinice VIOZŽ d.o.o. - DUGO SELO


Ivanić Grad

Povijest Poslovne jedinice VIOZŽ d.o.o. - IVANIĆ GRADVrbovec

Povijest Poslovne jedinice VIOZŽ d.o.o. - VRBOVEC


Sveti Ivan Zelina

Povijest Poslovne jedinice VIOZŽ d.o.o. - ZELINA

  Istaknuti projekti
RVS Zagrebačke županije-Zagreb istok

 

  VIŠE O PROJEKTU

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rugvica-Dugo Selo

 

  VIŠE O PROJEKTU

Projekt ulaganja u prikupljanje, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec

 

  VIŠE O PROJEKTU