RVS Zagrebačke županije-Zagreb istok

RVS Zagrebačke županije-Zagreb istok

 

 

„REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK“ – STRATEŠKI INVESTICIJSKI PROJEKT REPUBLIKE HRVATSKE

 

Vlada RH na svojoj 78. sjednici održanoj 1. veljače 2018. godine donijela je Odluku o proglašenju projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske.

Projekt „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ je javni investicijski projekt i odnosi se na izgradnju vodocrpilišta Kosnica te rekonstrukciju i izgradnju vodoopskrbnog sustava na području istočnog dijela Zagrebačke županije. Osnovna namjena Projekta je osiguranje kvalitetne pitke vode namijenjene ljudskoj potrošnji u cilju povećanja priključenosti na vodoopskrbnu mrežu, smanjenja gubitaka te povećanja pouzdanosti opskrbe i učinkovitosti sustava javne vodoopskrbe.

Investitor Projekta je VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., Koledovčina ulica 1, Zagreb, OIB: 54189804734.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 707.108.262,00 kn bez PDV-a. Projekt se financira sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., od čega bespovratna EU sredstva iznose 483.953.846,00 kn.

Sufinanciranje dijela nacionale komponente odnosi se na sredstva Investitora, Hrvatskih voda i sredstva Državnog proračuna.

Lokacija realizacije Projekta je Zagrebačka županija – gradovi: Dugo Selo, Ivanić-Grad, Vrbovec i Sveti Ivan Zelina, općine: Brckoljani, Rugvica, Kloštar Ivanić, Križ, Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka, Rakovec i Bedenica.

Projekt je proglašen strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske jer isti znatno doprinosi postizanju većeg standarda isporuke i dostupnosti vodnih usluga, podiže ukupnu razinu sigurnosti i kvalitete života građana na području istočnog dijela Zagrebačke županije, stvara uvjete za zapošljavanje većeg broja ljudi, u skladu je s dokumentima prostornog uređenja i strateškim dokumentima Europske unije i Republike Hrvatske te obvezama preuzetim Ugovorom o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Razdoblje provedbe Projekta iznosi 63 mjeseca, a komercijalni početak rada na sustavu vodoopskrbe planiran je u 2023. godini.

DOZVOLE

VODOCRPILIŠTE KOSNICA

GD_priključci_odvodnja

GD_priključci_telefonski priključak

GD_priključci_trafostanica

OSNOVNI DOBAVNI SUSTAV

B.3-GD-SK-Bozjakovina

B.4-GD-SK-Bozjakovina produljenje

B.5-GD-SK-Bozjakovina-izmjena i dopuna

DUGO SELO

GD_Drenčec_Graberje

GD_Most

GD_Ses.Kraljevec-Božjakovina

PGP_IGH_rekonstrukcija

IVANIĆ GRAD

GD Cjevovodi u naselju Kloštar jug

GD crpna stanica Kloštar

GD Dogradnja cjevovoda VS Sobočani-Novoselec

GD Glavni vodoop cjevovod od VS Sobočani do IG

GD MVC Sobočani-Križ-Novoselec

GD Vodoop cjevovod u ulicama A. Vulinca i dr…

GD Vodoop cjevovodi u IG centar Dubrovačka…

GD Vodoop cjevovodi u naselju Kloštar, centar i W

SVETI IVAN ZELINA

građevinska dozvola_ Zelina jug

građevinska dozvola_Zelina sjever

građevinska_hidrostanica Nespeš

građevinska_precrpna Donja Zelina

građevinska_precrpna Donje Orešje

građevinska_precrpna Gornje Orešje

građevinska_precrpna Hrnjanec

građevinska_precrpna Psarjevo

građevinska_precrpna Velika Gora

građevinska_vodovod Donja Zelina

potvrda na projekt_Topličica

VRBOVEC

Brezje, Zvekovac, Marinkovac, Mostari

Brezje, Paruževac, D.Markovac, Koritna i Ladina

Celine,Topolovec,Lukovo,L.Varoš,Marenić I.faza

Dis.cjev. uz mag.cjev. Vrbovec-Gostović-Gradec

Dis.cjev. Vrbovec – Lonjica

Dubrava, Zaglišče, Podlužan…

Dubrava-Zetkan-Graberec

Dubrava,Habjanovac, Nova i Stara Kapela

Dubrava-Žukovec

Fuka, Cugovec, Zabrđe

Ferenčaki, Velika, Bađuni, Žabnjak i Kraljev Vrh

Gornjaki, Ledina, Šalamuni i Kraljev Vrh

Gradec i Gradečki Pavlovec

Haganj, Stari Glog i Remetinec I.faza

Gostović, Tkalec, Graberščak, Žunci i CS Gostović

Konak

Kabal, Farkaševac, Zvonik, Mački, Brezani, Bolč

Krkač, Dijaneš, Gaj, Pirakovec i Dulepska I.faza

Lonjica

M Brezovec I.faza faza I.

Luka, Martinska Ves, Brčevec

M. Brezovec II.faza faza I.

Mag.cjev. Kortina-Cugovec-Haganj

Mag.cjev. Vrbovec-Topolovec-Preseka

Mag.cjev. Vrbovec-Gostović-Gradec

Mag.cjev. VT Dubrava-VT Kabal i vodotoranj Dubrava

Novaki, Gornji i Donji Vukšinac

Precrpna stanica Celine

Poljana, Poljanski Lug i Prilesje

Precrpna stanica Cugovec

Precrpna stanica Lonja

Precrpna stanica Dubrava

Preseka južni dio I.faza

Preseka zapadni dio I.faza

Spojne dionice

Rakovec

Vrhovec, Samoborec, Negovec, Peskovec

VT Haganj

VT Gornjak

VT Kabal

VT Preseka

Žabnica, Praščevac, Brezine, Majur i Ivančani

 

 

 

 

  Poslovne jedinice


Dugo Selo

Povijest Poslovne jedinice VIOZŽ d.o.o. - DUGO SELO


Ivanić Grad

Povijest Poslovne jedinice VIOZŽ d.o.o. - IVANIĆ GRADVrbovec

Povijest Poslovne jedinice VIOZŽ d.o.o. - VRBOVEC


Sveti Ivan Zelina

Povijest Poslovne jedinice VIOZŽ d.o.o. - ZELINA

  Istaknuti projekti
RVS Zagrebačke županije-Zagreb istok

 

  VIŠE O PROJEKTU

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rugvica-Dugo Selo

 

  VIŠE O PROJEKTU

Projekt ulaganja u prikupljanje, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec

 

  VIŠE O PROJEKTU