Prethodna analiza tržišta

Prethodna analiza tržišta

 

 

Poziv na prethodno savjetovanje – SANACIJA KOLEKTORA ODVODNJE DN 1000 TEHNOLOGIJOM CIPP U IVANIĆ GRADU

Poziv na prethodno savjetovanje – Sanacija kolektora odvodnje Ivanić Grad – PDF

KNJIGA 1 – Nacrt DoN Sanacija kolektora odvodnje IG

KNJIGA 2 – Troškovnik Sanacija kolektora odvodnje IG

IZVJEŠĆE prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama-Sanacija kolektora Ivanić Grad

Poziv na prethodno savjetovanje – SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE RUGVICA – DUGO SELO – USLUGE NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA SUSTAVA ODVODNJE I NADZORA NAD NADOGRADNJOM I MODIFIKACIJOM POSTOJEĆEG UPOVA-a

Poziv na prethodno savjetovanje – Usluge nadzora nad izvođenjem radova sustava odvodnje i nadzora nad nadogradnjom i modifikacijom postojećeg UPOV-a – PDF

Knjiga 1 – Usluge nadzora

Knjiga 2 – Usluge nadzora

Knjiga 3 – Usluge nadzora

Knjiga 4 – Usluge nadzora

IZVJEŠĆE o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama-USLUGE NADZORA Rugvica-Dugo Selo – PDF

 

  Istaknuti projekti
RVS Zagrebačke županije-Zagreb istok

 

  VIŠE O PROJEKTU

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rugvica-Dugo Selo

 

  VIŠE O PROJEKTU

Projekt ulaganja u prikupljanje, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec

 

  VIŠE O PROJEKTU