Prethodna analiza tržišta

Prethodna analiza tržišta

 

 

Usluge nadzora i kontrolnih ispitivanja materijala i radova za projekt „PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE VRBOVEC“

POZIV_PRETHODNO_SAVJETOVANJE_Usluge_nadzora_Aglomeracija_Vrbovec

Knjiga_1_Usluge_nadzora_Aglomeracija_Vrbovec

Knjiga_2_Usluge_nadzora_Aglomeracija_Vrbovec

Knjiga_3_Usluge_nadzora_Aglomeracija_Vrbovec

Knjiga_4_Usluge_nadzora_Aglomeracija_Vrbovec

IZVJESCE_o_provedenom_prethodnom_savjetovanju_Usluge_nadzora_Aglomeracija_Vrbovec

RADOVI NA IZGRADNJI NEIZGRAĐENOG DIJELA MJEŠOVITOG SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA NA PODRUČJU GRADA SVETI IVAN ZELINA – KOLEKTOR II, DIONICA 1, ETAPA VI

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE_SIZ_kolektor II_dionica 1_etapa VI_radovi

DoN_SIZ_radovi_kolektor II_dionica 1_etapa VI_ver 0

PRILOG 2_Tehnicki opis_SIZ_radovi_kolektor II_dionica 1_etapa VI

PRILOG 3_Nacrti_SIZ_kolektor II_dionica 1_etapa VI

PRILOG 4_TROSKOVNIK_SIZ_kolektor II_dionica 1_etapa VI

IZVJESCE_PRETHODNO_SAVJETOVANJE_Radovi_SIZ_kolektor II_dionica 1_etapa VI

Usluge upravljanja projektom za „PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE VRBOVEC“

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE_Usluge_upravljanja_Aglomeracija_Vrbovec

KNJIGA_1_Usluge_upravljanja_Aglomeracija_Vrbovec

KNJIGA_2_Usluge_upravljanja_Aglomeracija_Vrbovec

KNJIGA_3_Usluge_upravljanja_Aglomeracija_Vrbovec

KNJIGA_4_Usluge_upravljanja_Aglomeracija_Vrbovec

IZVJESCE_o_provedenom_prethodnom_savjetovanju_Usluge_upravljanja_Aglomeracija_Vrbovec

Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata (pre/crpne stanice, vodotornjevi, priključci) na vodoopskrbnom području Vrbovec za projekt „REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK“

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE_Vrbovec_RVS_radovi

01_Knjiga_1_Vrbovec_RVS_radovi

02_Knjiga 2_Vrbovec_RVS_radovi

03_Knjiga 3_Vrbovec_RVS_radovi

04_Knjiga 4_Vrbovec_RVS_radovi_zaključano

05_Knjiga 5_Vrbovec_RVS_radovi

Nacrti za preuzimanje

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU_Vrbovec_RVS_radovidocx

USLUGE UPRAVLJANJA PROJEKTOM ZA PROJEKT REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE_Usluge upravljanja_RVS_Zagreb_istok

Knjiga 1_Usluge upravljanja projektom_RVS_Zagreb_istok

Knjiga 2_Usluge upravljanja projektom_RVS_Zagreb_istok

Knjiga 3_Usluge upravljanja projektom_RVS_Zagreb_istok

Knjiga 4_Usluge upravljanja projektom_RVS_Zagreb_istok

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU_Usluge upravljanja projektom_RVSdocx

IZGRADNJA VODOCRPILIŠTA KOSNICA ZA PROJEKT REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE_VC_Kosnica_radovi_RVS_radovi

01_Knjiga_1_VC_Kosnica_RVS

02_Knjiga_2_VC_Kosnica_RVS

03_Knjiga_3_VC_Kosnica_RVS

04_Knjiga_4_VC_Kosnica_RVS

04_Knjiga_4-1_VC_Kosnica_RVS

05_KNJIGA_5_VC_Kosnica_RVS

05_KNJIGA_1. dio

05_KNJIGA_2. dio

05_KNJIGA_3. dio

05_KNJIGA_4. dio

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU_RADOVI_VC_KOSNICA_RVS

IZGRADNJA OSNOVNOG DOBAVNOG SUSTAVA ZA PROJEKT „REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE-ZAGREB ISTOK

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE_ODS_radovi_RVS_radovi

KNJIGA_1_ODS_RVS_radovi

KNJIGA_2_ODS_RVS_radovi

KNJIGA_3_ODS_RVS_radovi

KNJIGA_4_ODS_RVS_radovi

KNJIGA_4_ODS_RVS_radovi_troškovnik

KNJIGA_5_ODS_RVS_radovi

B.1_nacrti

B.2_nacrti

B.3_nacrti

B.0_tipski nacrti

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU_ODS_RVS_radovi

Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata (pre/crpne stanice, hidrostanice, priključci) na vodoopskrbnom području Sveti Ivan Zelina za projekt „REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK“

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE_Sv_I_Zelina_radovi_RVS_radovi

01_KNJIGA_1_Sv_I_Zelina_RVS_radovi

02_KNJIGA_2_Sv_I_Zelina_RVS_radovi

03_KNJIGA_3_Sv_I_Zelina_RVS_radovi

04_KNJIGA_4_Sv_I_Zelina_RVS_radovi

04_KNJIGA_4_Sv_I_Zelina_RVS_radovi

05_KNJIGA_5_Sv_I_Zelina_RVS_radovi

Knjiga_5_nacrti_1_dio

Knjiga_5_nacrti_2_dio

Knjiga_5_nacrti_3_dio

Knjiga_5_nacrti_4_dio

Knjiga_5_nacrti_5_dio

Knjiga_5_nacrti_6_dio

Knjiga_5_nacrti_7_dio

Knjiga_5_nacrti_8_dio

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU_Sv_I-Zelina_RVS_radovi

Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbni cjevovoda i pripadnih objekata (pre/crpne stanice i priključci) na vodoopskrbnom području Dugo Selo za projekt REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE-ZAGREB ISTOK

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE_Dugo Selo_RVS_radovi

01_KNJIGA_1_Dugo_Selo_RVS_radovi

02_KNJIGA_2_Dugo_Selo_RVS_radovi

03_KNJIGA_3_Dugo_Selo_RVS_radovi

04_1094_Procedura-vodjenja-sluzbenog-Upisnika

04_KNJIGA_4-1_Dugo_Selo_RVS_radovi

04_KNJIGA_4-2_Dugo_Selo_RVS_radovi

05_KNJIGA_5_Dugo Selo_RVS_radovi

05_KNJIGA_5_Dugo_Selo_RVS_radovi_1.dio

05_KNJIGA_5_Dugo_Selo_RVS_radovi_2.dio

05_KNJIGA_5_Dugo_Selo_RVS_radovi_3.dio

05_KNJIGA_5_Dugo_Selo_RVS_radovi_4.dio

05_KNJIGA_5_Dugo_Selo_RVS_radovi_5.dio

05_KNJIGA_5_Dugo_Selo_RVS_radovi_6.dio

05_KNJIGA_5_Dugo_Selo_RVS_radovi_7.dio

05_KNJIGA_5_Dugo_Selo_RVS_radovi_8.dio

05_KNJIGA_5_Dugo_Selo_RVS_radovi_9.dio

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU_RVS_Dugo_Selo_radovi

RADOVI NA REKONSTRUKCIJI SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I VODOOPSKRBE U ULICAMA A.G. MATOŠA, ŠARAMPOVSKA I CVJETNA U IVANIĆ-GRADU

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE_Rekonstrukcija javne odvodnje i vodoopskrbe Ivanic_Grad

DoN_Rekonstrukcija sustava javne odvodnje i vodoopskrbe Ivanic_Grad_ver. 1

PRILOG 2_Tehnicki opis_Rekonstrukcija javne odvodnje i vodoopskrbe Ivanic_Grad

PRILOG 3_Troskovnik_Rekonstrukcija javne odvodnje i vodoopskrbe Ivanic_Grad

PRILOG 4_Nacti_Rekonstrukcija javne odvodnje i vodoopskrbe Ivanic_Grad

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU_Rekonstrukcija sustava javne odvodnje i vodoopskrbe Ivanic_Grad

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA I PRIPADNIH OBJEKATA (PRE/CRPNE STANICE, PRIKLJUČCI) NA VODOOPSKRBNOM PODRUČJU IVANIĆ-GRAD ZA PROJEKT „REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE-ZAGREB ISTOK

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE_Ivanic_Grad_RVS_radovi

01 KNJIGA 1_Ivanic_Grad_RVS_radovi

02 KNJIGA 2_Ivanic_Grad_RVS_radovi

03 KNJIGA_3_Ivanic_Grad_RVS_radovi

04 KNJIGA 4_Ivanic_Grad_RVS_radovi

04 KNJIGA 4_Ivanic_Grad_RVS_radovi

05 KNJIGA 5_Ivanic_Grad_RVS_radovi

05 KNJIGA 5_Ivanic_Grad_RVS_radovi-nacrti

0.1. Pregledna situacija

0.2. Tipski detalj kucnog vodovodnog prikljucka

0.3.1. Kar.detalj obrade rova

0.3.2. Kar.detalj obrade rova

E.1.1. Polozajni OrtoFoto

E.1.2. Polozajni nacrt

E.1.3. Polozajni nacrt

E.1.4._DETALJ PROLAZA ISPOD POTOKA

E.1.5._DETALJ PROLAZA ISPOD VODOTOKA ČESMA

E.2.1. Polozajni OrtoFoto

E.2.2. Polozajni OrtoFoto

E.2.3. Polozajni OrtoFoto

E.2.4. Polozajni OrtoFoto

E.2.5. Polozajni OrtoFoto

E.2.6. Polozajni OrtoFoto

E.2.7. Polozajni nacrt

E.2.8. Polozajni nacrt

E.2.9. Polozajni nacrt

E.2.10. Polozajni nacrt

E.2.11. Polozajni nacrt

E.2.12. Polozajni nacrt

E.2.13. Polozajni nacrt

E.2.14. Polozajni nacrt

E.2.15. Polozajni nacrt

E.2.16. Polozajni nacrt

E.2.17. Polozajni nacrt

E.2.18. Polozajni nacrt

E.2.19. Polozajni nacrt

E.2.20. Polozajni nacrt

E.2.21. Polozajni nacrt

E.2.22. Polozajni nacrt

E.3.1. Situacija OrtoFoto

E.3.2. Situacija OrtoFoto

E.3.3. Situacija OrtoFoto

E.3.4. Situacija OrtoFoto

E.3.5. Situacija OrtoFoto

E.3.6. Situacija OrtoFoto

E.3.7. Situacija OrtoFoto

E.3.8. Situacija OrtoFoto

E.3.9. Situacija OrtoFoto

E.3.10. Polozajni nacrt

E.3.11. Polozajni nacrt

E.3.12. Polozajni nacrt

E.3.13. Polozajni nacrt

E.3.14. Polozajni nacrt

E.3.15. Polozajni nacrt

E.3.16. Polozajni nacrt

E.3.17. Polozajni nacrt

E.3.18. Polozajni nacrt

E.3.19._PRELAZ HŽ

E.3.20._PRELAZ ISPOD ŽERAVINCA

E.3.21._PRELAZ IZNAD ŽERAVINCA

E.3.22._PRELAZ LONJA

E.4.1. Situacija OrtoFoto

E.4.2. Situacija OrtoFoto

E.4.3. Situacija OrtoFoto

E.4.4. Polozajni nacrt

E.4.5. Polozajni nacrt

E.4.6. Polozajni nacrt

E.5.1. Situacija OrtoFoto

E.5.2. Situacija OrtoFoto

E.5.3. Situacija OrtoFoto

E.5.4. Situacija OrtoFoto

E.5.5. Situacija OrtoFoto

E.5.6. Situacija OrtoFoto

E.5.7. Situacija OrtoFoto

E.5.8. Situacija OrtoFoto

E.5.9. Polozajni nacrt

E.5.10. Polozajni nacrt

E.5.11. Polozajni nacrt

E.5.12. Polozajni nacrt

E.5.13. Polozajni nacrt

E.5.14. Polozajni nacrt

E.5.15. Polozajni nacrt

E.5.16. Polozajni nacrt

E.5.17._PRELAZ KANAL

E.6.1. Situacija OrtoFoto

E.6.2. Situacija OrtoFoto

E.6.3. Situacija OrtoFoto

E.6.4. Situacija OrtoFoto

E.6.5. Situacija OrtoFoto

E.6.6. Polozajni nacrt

E.6.7. Polozajni nacrt

E.6.8. Polozajni nacrt

E.6.9. Polozajni nacrt

E.6.10. Polozajni nacrt

E.6.11._PRELAZ KANAL

E.7.1. Situacija OrtoFoto

E.7.2. Polozajni nacrt

E.7.3._PRELAZ PREKO MOSTA-OSTALO

E.8.1. Situacija OrtoFoto

E.8.2. Crpna stanica

E.8.3. Situacija intervencije

E.8.4. Situacija intervencije

E.8.5. Situacija intervencije

E.8.6. Situacija intervencije

E.8.7. Situacija intervencije

E.8.8. Situacija intervencije

E.8.9. Situacija intervencije

E.8.10. Situacija intervencije

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU_Ivanic_Grad_RVS_radovi

DOGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE

OTPADNIH VODA ZA PROJEKT „RUGVICA-DUGO SELO – SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA“

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU_Dogradnja UPOV_Rugvica-DS

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE_Dogradnja UPOV_Rugvica-DS

KNJIGA 1_Dogradnja UPOV_Rugvica-DS

KNJIGA 2_Dogradnja UPOV_Rugvica-DS

KNJIGA 3_Dogradnja UPOV_Rugvica-DS

KNJIGA 4_Dogradnja UPOV_Rugvica-DS

KNJIGA 5_Dogradnja UPOV_Rugvica-DS

USLUGE NADZORA ZA PROJEKT REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE_Usluge nadzora_RVS Zagrebacke zupanije Zagreb istok

KNJIGA-1_UPUTE-PONUDITELJIMA_USLUGE-NADZORA-ZAGREB ISTOK

KNJIGA-2_UGOVORNA-DOKUMENTACIJA_USLUGE-NADZORA-ZAGREB ISTOK

KNJIGA-3_PROJEKTNI-ZADATAK_USLUGE-NADZORA-ZAGREB ISTOK

KNJIGA-4_TROŠKOVNIK_USLUGE-NADZORA-ZAGREB ISTOK

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU_Usluge nadzora_RVS Zagreb istok

Poziv na prethodno savjetovanje – IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PROJEKT „RUGVICA-DUGO SELO – SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA“

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE_Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje_Rugvica-DS (002)

Knjiga 1_Upute ponuditeljima_Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje_Rugvica-DS_ver 2

KNJIGA 2_Ugovorna dokumentacija_Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje Rugvica-DS

KNJIGA 3_Tehničke specifikacije_Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje_Rugvica-DS

KNJIGA 4_Troškovnik_Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje_Rugvica-DS

KNJIGA 5 – Nacrti_Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje_Rugvica-DS

Troškovnici_DugoSelo

IZVJESCE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU_Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje_Rugvica-DS

___________________________________________________________

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU_Izgradnja sustava odvodnje Mala Ostrna, Velika Ostrna i Leprovica

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE_Izgradnja sustava odvodnje naselja Mala Ostrna Velika Ostrna i Leprovica i K3.1

DoN_Izgradnja sustava odvodnje Mala Ostrna Velika Ostrna i Leprovica i K3.1_ver. kon

PRILOG 2_Tehnički opis_Izgradnja sustava odvodnje Mala Ostrna Velika Ostrna i Leprovica i K3.1

PRILOG 3_Troškovnik_Izgradnja sustava odvodnje Mala Ostrna Velika Ostrna i Leprovica i K3.1

PRILOG 4_Nacrti_Izgradnja sustava odvodnje Mala Ostrna Velika Ostrna i Leprovica i K3.1.7z\

UZDUŽNI PROFIL KANALA K3.1

02_4_situacije_ 33_ KF

02_5_situacije_ 33_ KF

04_uzdužni_04_KF (4.4_4.14_4.15)

04_uzdužni_04_KF (4.16_4.17_4.18)

04_uzdužni_04_KF (4.19_4.20_4.21)

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE – Usluge provedbe mjera vidljivosti i promidžbe za EU projekt „REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE-ZAGREB ISTOK“

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE_Usluge provedbe mjera vidljivosti i promidžbe_RVS Zagrebačke županije-Zagreb istok

Knjiga-1_DoN_Usluge-mjere-vidljivosti-i-promidžbe_Upute-ponuditeljima (1)

Knjiga-2_DoN_Usluge-mjere-vidljivosti-i-promidžbe_Ugovorna-dokumentacija

Knjiga-3_DoN_Usluge-mjere-vidljivosti-i-promidžbe_Projektni-zadatak

Knjiga-4_DoN_Usluge-mjere-vidljivosti-i-promidžbe_Troškovnik

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU_Usluge provedbe mjera vidljivosti i promidžbe_RVS Zagreb istok

Poziv na prethodno savjetovanje – USLUGE UPRAVLJANJA PROJEKTOM ZA PROJEKT „RUGVICA-DUGO SELO – SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA“

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU_Usluge upravljanja projektom_Rugvica-DS

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE_Usluge upravljanja projektom_Rugvica-DS

Knjiga 1_Upute ponuditeljima_Upravljanje projektom_Rugvica-DS

Knjiga 2_Nacrt Ugovora_Usluge upravljanja projektom_Rugvica-DS

Knjiga 3_Projektni zadatak_Usluge upravljanja projektom_Rugvica-DS

Knjiga 4_Troškovnik_Upravljanje projektom_Rugvica-DS

 

Poziv na prethodno savjetovanje – USLUGE PROVEDBE MJERA VIDLJIVOSTI I PROMIDŽBE ZA PROJEKT “RUGVICA – DUGO SELO – SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA”

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE_Usluge provedbe mjera vidljivosti i promidžbe

KNJIGA 1_USLUGE MJERE VIDLJIVOSTI I PROMIDŽBE – UPUTE PONUDITELJIMA

KNJIGA 2 USLUGE MJERE VIDLJIVOSTI I PROMIDŽBE – UGOVORNA DOKUMENTACIJA

KNJIGA 3 USLUGE MJERE VIDLJIVOSTI I PROMIDŽBE – PROJEKTNI ZADATAK

KNJIGA 4 USLUGE MJERE VIDLJIVOSTI I PROMIDŽBE – TROŠKOVNIK

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU_Usluge provedbe mjera vidljivosti i promidžbe_Rugvica-DS

Poziv na prethodno savjetovanje – USLUGE NADZORA ZA PROJEKT “RUGVICA – DUGO SELO – SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA”

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE_USLUGE NADZORA RUGVICA-DS

KNJIGA 1_UPUTE PONUDITELJIMA_USLUGE NADZORA RUGVICA-DS

KNJIGA 2_UGOVORNA DOKUMENTACIJA_USLUGE NADZORA RUGVICA-DS

KNJIGA 3_PROJEKTNI ZADATAK_USLUGE NADZORA RUGVICA-DS

KNJIGA 4_TROŠKOVNIK_USLUGE NADZORA RUGVICA-D

ESPD_Obrazac 2_USLUGE NADZORA RUGVICA-DS

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU_USLUGE NADZORA_Rugvica-Dugo Selo

 

Poziv na prethodno savjetovanje – IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SUSTAVA ODVODNJE RUGVICA – DUGO SELO

Poziv na prethodno savjetovanje – Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje Rugvica-DS – PDF

KNJIGA 1 – Nacrt DoN Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje Rugvica-DS – DOC

KNJIGA 2 – Ugovorna dokumentacija Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje Rugvica-DS – DOC

KNJIGA 3 – Tehničke specifikacije Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje Rugvica-DS – DOC

KNJIGA 4 – Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje Rugvica-DS TROŠKOVNICI – ZIP

KNJIGA 4 – Troškovnici Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje Rugvica-DS – DOC

KNJIGA 5 – Nacrti Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje Rugvica-DS – DOC

KNJIGA 5 – Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje Rugvica-DS NACRTI – ZIP (365 MB)

IZVJEŠĆE o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama-Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje Rugvica-DS

 

Poziv na prethodno savjetovanje – SANACIJA KOLEKTORA ODVODNJE DN 1000 TEHNOLOGIJOM CIPP U IVANIĆ GRADU

Poziv na prethodno savjetovanje – Sanacija kolektora odvodnje Ivanić Grad – PDF

KNJIGA 1 – Nacrt DoN Sanacija kolektora odvodnje IG

KNJIGA 2 – Troškovnik Sanacija kolektora odvodnje IG

IZVJEŠĆE prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama-Sanacija kolektora Ivanić Grad

 

Poziv na prethodno savjetovanje – SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE RUGVICA – DUGO SELO – USLUGE NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA SUSTAVA ODVODNJE I NADZORA NAD NADOGRADNJOM I MODIFIKACIJOM POSTOJEĆEG UPOVA-a

Poziv na prethodno savjetovanje – Usluge nadzora nad izvođenjem radova sustava odvodnje i nadzora nad nadogradnjom i modifikacijom postojećeg UPOV-a – PDF

Knjiga 1 – Usluge nadzora

Knjiga 2 – Usluge nadzora

Knjiga 3 – Usluge nadzora

Knjiga 4 – Usluge nadzora

IZVJEŠĆE o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama-USLUGE NADZORA Rugvica-Dugo Selo – PDF