Prethodna analiza tržišta

Prethodna analiza tržišta

 

 

Poziv na prethodno savjetovanje – IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PROJEKT „RUGVICA-DUGO SELO – SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA“

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE_Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje_Rugvica-DS (002)

Knjiga 1_Upute ponuditeljima_Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje_Rugvica-DS_ver 2

KNJIGA 2_Ugovorna dokumentacija_Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje Rugvica-DS

KNJIGA 3_Tehničke specifikacije_Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje_Rugvica-DS

KNJIGA 4_Troškovnik_Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje_Rugvica-DS

KNJIGA 5 – Nacrti_Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje_Rugvica-DS

A.01-Grad DS-GK3_K3.9

A.02-Grad DS-Kopčevec

A.03-Grad DS-Rekonstrukcija

A.04-Grad DS-Zona 30

A.05-Grad DS-Zona 34a

A.06-Grad DS-Martin Breg-istok

A.07-Grad DS-Martin Breg-zapad

A.08-Grad DS-ViM Ostrna_Leprovica_I.faza

A.09-Grad DS-ViM Ostrna_Leprovica_II.faza

B.01-Rugvica-I. Etapa

B.02-Rugvica-I. Etapa_V. Faza

B.03-Rugvica_II_Etapa

B.04-Rugvica-III. Etapa

B.05-Rugvica-IV. Etapa

B.06-Rugvica-VI. Etapa

REKAPITULACIJA

___________________________________________________________

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU_Izgradnja sustava odvodnje Mala Ostrna, Velika Ostrna i Leprovica

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE_Izgradnja sustava odvodnje naselja Mala Ostrna Velika Ostrna i Leprovica i K3.1

DoN_Izgradnja sustava odvodnje Mala Ostrna Velika Ostrna i Leprovica i K3.1_ver. kon

PRILOG 2_Tehnički opis_Izgradnja sustava odvodnje Mala Ostrna Velika Ostrna i Leprovica i K3.1

PRILOG 3_Troškovnik_Izgradnja sustava odvodnje Mala Ostrna Velika Ostrna i Leprovica i K3.1

PRILOG 4_Nacrti_Izgradnja sustava odvodnje Mala Ostrna Velika Ostrna i Leprovica i K3.1.7z\

UZDUŽNI PROFIL KANALA K3.1

02_4_situacije_ 33_ KF

02_5_situacije_ 33_ KF

04_uzdužni_04_KF (4.4_4.14_4.15)

04_uzdužni_04_KF (4.16_4.17_4.18)

04_uzdužni_04_KF (4.19_4.20_4.21)

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE – Usluge provedbe mjera vidljivosti i promidžbe za EU projekt „REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE-ZAGREB ISTOK“

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE_Usluge provedbe mjera vidljivosti i promidžbe_RVS Zagrebačke županije-Zagreb istok

Knjiga-1_DoN_Usluge-mjere-vidljivosti-i-promidžbe_Upute-ponuditeljima (1)

Knjiga-2_DoN_Usluge-mjere-vidljivosti-i-promidžbe_Ugovorna-dokumentacija

Knjiga-3_DoN_Usluge-mjere-vidljivosti-i-promidžbe_Projektni-zadatak

Knjiga-4_DoN_Usluge-mjere-vidljivosti-i-promidžbe_Troškovnik

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU_Usluge provedbe mjera vidljivosti i promidžbe_RVS Zagreb istok

Poziv na prethodno savjetovanje – USLUGE UPRAVLJANJA PROJEKTOM ZA PROJEKT „RUGVICA-DUGO SELO – SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA“

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU_Usluge upravljanja projektom_Rugvica-DS

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE_Usluge upravljanja projektom_Rugvica-DS

Knjiga 1_Upute ponuditeljima_Upravljanje projektom_Rugvica-DS

Knjiga 2_Nacrt Ugovora_Usluge upravljanja projektom_Rugvica-DS

Knjiga 3_Projektni zadatak_Usluge upravljanja projektom_Rugvica-DS

Knjiga 4_Troškovnik_Upravljanje projektom_Rugvica-DS

 

Poziv na prethodno savjetovanje – USLUGE PROVEDBE MJERA VIDLJIVOSTI I PROMIDŽBE ZA PROJEKT “RUGVICA – DUGO SELO – SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA”

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE_Usluge provedbe mjera vidljivosti i promidžbe

KNJIGA 1_USLUGE MJERE VIDLJIVOSTI I PROMIDŽBE – UPUTE PONUDITELJIMA

KNJIGA 2 USLUGE MJERE VIDLJIVOSTI I PROMIDŽBE – UGOVORNA DOKUMENTACIJA

KNJIGA 3 USLUGE MJERE VIDLJIVOSTI I PROMIDŽBE – PROJEKTNI ZADATAK

KNJIGA 4 USLUGE MJERE VIDLJIVOSTI I PROMIDŽBE – TROŠKOVNIK

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU_Usluge provedbe mjera vidljivosti i promidžbe_Rugvica-DS

Poziv na prethodno savjetovanje – USLUGE NADZORA ZA PROJEKT “RUGVICA – DUGO SELO – SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA”

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE_USLUGE NADZORA RUGVICA-DS

KNJIGA 1_UPUTE PONUDITELJIMA_USLUGE NADZORA RUGVICA-DS

KNJIGA 2_UGOVORNA DOKUMENTACIJA_USLUGE NADZORA RUGVICA-DS

KNJIGA 3_PROJEKTNI ZADATAK_USLUGE NADZORA RUGVICA-DS

KNJIGA 4_TROŠKOVNIK_USLUGE NADZORA RUGVICA-D

ESPD_Obrazac 2_USLUGE NADZORA RUGVICA-DS

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU_USLUGE NADZORA_Rugvica-Dugo Selo

 

Poziv na prethodno savjetovanje – IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SUSTAVA ODVODNJE RUGVICA – DUGO SELO

Poziv na prethodno savjetovanje – Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje Rugvica-DS – PDF

KNJIGA 1 – Nacrt DoN Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje Rugvica-DS – DOC

KNJIGA 2 – Ugovorna dokumentacija Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje Rugvica-DS – DOC

KNJIGA 3 – Tehničke specifikacije Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje Rugvica-DS – DOC

KNJIGA 4 – Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje Rugvica-DS TROŠKOVNICI – ZIP

KNJIGA 4 – Troškovnici Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje Rugvica-DS – DOC

KNJIGA 5 – Nacrti Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje Rugvica-DS – DOC

KNJIGA 5 – Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje Rugvica-DS NACRTI – ZIP (365 MB)

IZVJEŠĆE o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama-Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje Rugvica-DS

 

Poziv na prethodno savjetovanje – SANACIJA KOLEKTORA ODVODNJE DN 1000 TEHNOLOGIJOM CIPP U IVANIĆ GRADU

Poziv na prethodno savjetovanje – Sanacija kolektora odvodnje Ivanić Grad – PDF

KNJIGA 1 – Nacrt DoN Sanacija kolektora odvodnje IG

KNJIGA 2 – Troškovnik Sanacija kolektora odvodnje IG

IZVJEŠĆE prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama-Sanacija kolektora Ivanić Grad

 

Poziv na prethodno savjetovanje – SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE RUGVICA – DUGO SELO – USLUGE NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA SUSTAVA ODVODNJE I NADZORA NAD NADOGRADNJOM I MODIFIKACIJOM POSTOJEĆEG UPOVA-a

Poziv na prethodno savjetovanje – Usluge nadzora nad izvođenjem radova sustava odvodnje i nadzora nad nadogradnjom i modifikacijom postojećeg UPOV-a – PDF

Knjiga 1 – Usluge nadzora

Knjiga 2 – Usluge nadzora

Knjiga 3 – Usluge nadzora

Knjiga 4 – Usluge nadzora

IZVJEŠĆE o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama-USLUGE NADZORA Rugvica-Dugo Selo – PDF

 

  Istaknuti projekti
RVS Zagrebačke županije-Zagreb istok

 

  VIŠE O PROJEKTU

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rugvica-Dugo Selo

 

  VIŠE O PROJEKTU

Projekt ulaganja u prikupljanje, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec

 

  VIŠE O PROJEKTU