"Voda je nasljedno dobro čiju vrijednost moraju svi poznavati. Zadatak je svakog da njome gospodari i brižljivo se njome koristi."

(Europska povelja o vodi)

Jednostavna nabava

 

  Pravilnik o provodenju postupaka jednostavne nabave - PDF

 

  Zahtjev za pokretanje postupka jednostavne nabave - PDF

 

 

Jednostavna nabava 2017. g.

 

 

  Obavijest o odabiru - Nabava usluga fiksne telefonije i interneta - PDF

 

  Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - Nabava usluga fiksne telefonije i interneta - PDF

 

  ZAHTJEV za dostavu ponuda - Nabava usluga fiksne telefonije i interneta - PDF

 

  Troškovnik - Nabava usluga fiksne telefonije i interneta - PDF

 

 

  OBAVIJEST O ODABIRU - Nabava i montaža auto guma - PDF

 

  ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA - Nabava i montaža auto guma - PDF

 

  Nabava i montaža auto guma - objašnjenje i izmjena Ponudbenog troškovnika - PDF

 

  ZAHTJEV za dostavu ponuda - Nabava i montaža auto guma - svi zainteresirani GS - PDF

 

  PONUDBENI TROŠKOVNIK - NABAVA I MONTAŽA AUTO GUMA - izmjena - XLSX

 

 

  OBAVIJEST O ODABIRU-Izgradnja vodoopskrbnog cjevovodaMladine-Gradunje - PDF

 

 

  Obavijest o odabiru - Nabava i održavanje ERP-a - PDF

 

  Objašnjenje br. 2 Zahtjeva za dostavu ponuda - Nabava i održavanje ERP-a - PDF

 

  Objašnjenje Zahtjeva za dostavu ponuda - Nabava i održavanje ERP-a - PDF

 

  Zahtjev za dostavu ponuda - Nabava i održavanje ERP-a - PDF

 

  TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - Nabava i održavanje ERP-a - PDF

 

  Troškovnik - Nabava i održavanje ERP-a - DOC

 

 

  Obavijest o poništenju - nabava i održavanje integriranog poslovnog sustava BN-22 - PDF

 

 

  Obavijest o odabiru - Poštanske usluge BN-23-2016 - PDF

 

 

  ZAHTJEV za dostavu ponuda - Izgradnja vodoopskrbnog cjevovodas CS Mladine-Gradunje (Sv. Ivan Zelina) - PDF

 

  TEHNIČKI OPIS - Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda s CS Mladine-Gradunje (Sv. Ivan Zelina).pdf - PDF

 

  TROŠKOVNIK - Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda s CS Mladine-Gradunje (Sv. Ivan Zelina).xlsx - XLS

 

 

Jednostavna nabava 2016. g.

 

  Nabava poštanskih usluga - BN-23 - PDF

 

 

  IZMJENA I DOPUNA ZAHTJAVA ZA DOSTAVU PONUDE - PDF

 

  ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA - Nabava i održavanje integriranog poslovnog sustava - PDF

 

 

  OBAVIJEST O ODABIRU - Usluge izrade aplikacijskog paketa aglomeracije Vrbovec - PDF

 

  ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA - Usluge izrade aplikacijskog paketa za prijavu projekta Vrbovec - PDF

 

  PROJEKTNI ZADATAK - Usluge izrade aplikacijskog paketa za prijavu projekta Vrbovec - PDF

 

 

  OBAVIJEST O ODABIRU - Mehaničko čišćenje UPOV Ivanić Grad - PDF

 

  ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA - Mehaničko čišćenje UPOV-a Ivanić Grad - PDF

 

 

  OBAVIJEST O ODABIRU - Sanacija kolektora K-2 Ivanić-Grad - PDF

 

  PREGLEDNA KARTA - Sanacija kolektora K2 Ivanić-Grad - PDF

 

  TROSKOVNIK ZA RADOVE Sanacija kolektora K2 Ivanić-Grad - XLSX

 

  ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA - Sanacija kolektora K2 Ivanić-Grad - PDF