Skupština društva

Skupština društva

 

JAVNOST RADA SKUPŠTINE DRUŠTVA

Sjednicama Skupštine društva Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. mogu nazočiti građani, predstavnici zainteresiranih pravnih osoba i predstavnici zainteresiranih medija.

Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost i nazočnost svojih predstavnika najmanje 3 (tri) dana prije održavanja sjednice Skupštine društva.

Najava nazočnosti ostvaruje se popunjavanjem Zahtjeva za prisustvovanje sjednicama Skupštine društva i slanjem istog putem pošte na adresu Koledovčina 1, 10000 Zagreb ili e-mailom na adresu pristup.info@viozz.hr.

Osobe koje dobiju dopuštenje predsjednika Skupštine društva za nazočnost sjednici o tome će biti obaviješteni najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice, a svoje pravo ostvaruju predočenjem osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave prije samog početka održavanja sjednice.Prostorni uvjeti u prostorijama održavanja sjednica Skupštine društva omogućuju istodobnu nazočnost najviše 5 osoba.

U slučaju prijave većeg broja građana, predsjednik Skupštine vodit će računa o redoslijedu prijava te obzirom na redoslijed prijava izdati dopuštenje za nazočnost na sjednici.

O radu Skupštine javnost je obaviještena objavom na web stranici www.viozz.hr.

U skladu s člankom 15. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), tijela javne vlasti nisu dužna osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup informacijama.

Zahtjev za prisustvovanje sjednici Skupštine društva

 

2017. godina

3.sjednica

POZIV 3. sjednica

2-Zapisnik 3. sjednica

3-Odluke 3. sjednica

4. sjednica

POZIV-4. sjednica

Zapisnik 4. sjednica

Odluke 4. sjednica

5. sjednica

POZIV-5. sjednica

Zapisnik 5. sjednica

Odluke 5. sjednica

6. sjednica

POZIV-6. sjednica

POZIV-6. sjednica nastavak

Zapisnik 6. sjednica

Odluke 6. sjednica

7. sjednica

POZIV-7.sjednica

ZAPISNIK_7.sjednica

Odluke 7. sjednica


 

 

  HACCP Certifikat
  Novosti


IVANIĆ GRAD

26. ožujka 2020.   |   IVANIĆ GRAD


BRCKOVLJANI

28. veljače 2020.   |   DUGO SELO


DUGO SELO

26. veljače 2020.   |   DUGO SELO


DUGO SELO/BRCKOVLJANI

24. veljače 2020.   |   DUGO SELO