Uprava društva

Uprava društva

 

Organi Društva su: Uprava Društva, Nadzorni odbor i Skupština.

Uprava Društva sastoji se od jednog člana (direktor) kojeg imenuje i opoziva Skupština.

Direktor Društva je Tomislav Masten, dipl. polit..

Skupštinu Društva čine svi članovi Društva, a predstavljaju ih njihovi zakonski zastupnici.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA za 2018.godinu

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ViOZZ 2017

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ViOZZ 2016

ViOZZ – Izvjesce Uprave za razdoblje 1.1.-31.12.2015.g.

ViOZZ – Izvjesce Uprave za razdoblje 1.1.-31.12.2014.g.

ViOZZ – Izvjesce Uprave za razdoblje 1.1.-31.12.2013.g.

 

 

  HACCP Certifikat
  Novosti


DUGO SELO

3. srpnja 2019.   |   DUGO SELO


KRIŽ

1. srpnja 2019.   |   IVANIĆ GRAD


IVANIĆ GRAD

17. lipnja 2019.   |   IVANIĆ GRAD


RUGVICA

30. svibnja 2019.   |   DUGO SELO