Uprava društva

Uprava društva

 

Organi Društva su: Uprava Društva, Nadzorni odbor i Skupština.

Uprava Društva sastoji se od jednog člana (direktor) kojeg imenuje i opoziva Skupština.

Direktor Društva je Tomislav Masten, dipl. polit..

Skupštinu Društva čine svi članovi Društva, a predstavljaju ih njihovi zakonski zastupnici.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA za 2018.godinu

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ViOZZ 2017

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ViOZZ 2016

ViOZZ – Izvjesce Uprave za razdoblje 1.1.-31.12.2015.g.

ViOZZ – Izvjesce Uprave za razdoblje 1.1.-31.12.2014.g.

ViOZZ – Izvjesce Uprave za razdoblje 1.1.-31.12.2013.g.

 

 

  HACCP Certifikat
  Novosti


IVANIĆ GRAD

26. ožujka 2020.   |   IVANIĆ GRAD


BRCKOVLJANI

28. veljače 2020.   |   DUGO SELO


DUGO SELO

26. veljače 2020.   |   DUGO SELO


DUGO SELO/BRCKOVLJANI

24. veljače 2020.   |   DUGO SELO