"Voda je nasljedno dobro čiju vrijednost moraju svi poznavati. Zadatak je svakog da njome gospodari i brižljivo se njome koristi."

(Europska povelja o vodi)

Obavijest o sanaciji vodovoda 24.11.2017. od 8 - 18 sati za Dugo Selo, Vrbovec, Brckovljani i Rugvicu

Dana 24.11.2017. od 8,00 do 18,00 sati zbog puknuća vodovoda djelatnici poduzeća "Vodopskrba i odvodnja" biti će prisiljeni privremeno isključiti cjevovode iz sustava za Dugo Selo, Vrbovec, Brckovljani i Rugvicu.

Mole se korisnici vode navedenog područja za razumjevanje i strpljenje.

Ostale detalje pogledajte u priloženom dokumentu.

OBAVIJEST POTROŠAČIMA

Poštovani,
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. kreće sa novim, jedinstvenim načinom očitanja i dostave računa korisnicima usluga na cijelom distributivnom području. Očitanje potrošnje vode za građane vršiti će se dvomjesečno, na temelju unaprijed određenim krugovima očitanja po naseljima i ulicama i prema Planu očitanja. Poslovni subjekti i kućni savjeti očitavati će se svaki mjesec.

Unaprijed vam zahvaljujemo na razumijevanju.
Vodoopskrba i odvonja Zagrebačke županije d.o.o.

Ugovor za projekt „Rugvica – Dugo Selo sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda“

U srijedu, 11. listopada 2017. godine, u prostorijama Hrvatskih voda potpisani su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava i sufinanciranju 6 vodno-komunalnih infrastrukturnih projekata. Ugovor za projekt „Rugvica – Dugo Selo sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda“ s ministrom zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislavom Ćorićem i generalnim direktorom Hrvatskih voda Zoranom Đurokovićem potpisao je direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije Tomislav Masten zajedno s predstavnicima jedinica lokalne samouprave s tog područja načelnikom općine Rugvica i saborskim zastupnikom Matom Čičkom i gradonačelnikom Dugog Sela Nenadom Panianom. Ukupna procijenjena vrijednost projekta je 217.793.095,00 kuna, procijenjeni prihvatljivi troškovi iznose 173.079.910,00 kuna, a dodijeljeni bespovratni iznos sredstava, kroz Operativni program Europske unije „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014.-2017. godina, je 121.542.125,00 kuna ili 70,22%.

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

Prema Zakonu o vodama (Narodne novine br. 153/09) javna vodoopskrba je djelatnost zahvaćanja podzemnih i površinskih voda namijenjenih ljudskoj potrošnji i njihova kondicioniranja te isporuka do krajnjeg korisnika ili do drugog isporučitelja vodne usluge, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina javne vodoopskrbe te upravljanje tim građevinama.

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. je tvrtka regionalnog karaktera koja se u svojoj početnoj fazi bavi razvojem vodocrpilišta Kosnica kao budućeg glavnog crpilišta pitke vode, a paralelno s tim i razvojem regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije. Povod za osnivanje regionalne vodoopskrbne tvrtke bilo je nezadovoljavajuće stanje vodoopskrbe i to prvenstveno na perifernim dijelovima Zagrebačke županije kao i rješavanje problema izgradnje osnovnih dobavnih sustava čijom izgradnjom bi se omogućilo osiguranje i transport potrebnih količina pitke vode na području Zagrebačkje županije, ali i dijela grada Zagreba. Koncepcijom razvoja vodoopskrbe na području Zagrebačke županije i osnivanjem trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. stvaraju se sve pretpostavke za brži razvoj vodoopskrbe na području Zagrebačke županije.

Zagrebačka županija

Zagrebačka županije je smještena u središnjem dijelu Republike Hrvatske, okružujući s istočne, južne i zapadne strane glavni grad Republike Hrvatske – Zagreb.
Ukupna površina Zagrebačke županije iznosi oko 3058 km², a prema preliminarnom popisu stanovništva iz 2011. godine broji 317 642 stanovnika. U sastavu Zagrebačke županije nalazi se 9 gradova i 25 općina.
Vodoopskrba na području Zagrebačke županije obavlja se najvećim dijelom  korištenjem podzemnih voda koje se crpe iz aluvijalnih naslaga doline rijeke Save. No, sama prisutnost povoljnih nalazišta vode na području Zagrebačke županije ipak nije dovoljna za uspostavu zadovoljavajućeg stupnja javne vodoopskrbe na čitavom području Zagrebačke županije. Tome u prilog govori i činjenica da je na perifernom dijelu Zagrebačke županije javna vodoopskrba vrlo slabo zastupljena, a osobito na istočnim i južnim dijelovima županije, koji oskudijevaju za vlastitim izvorištima vode.
Naime, danas je oko 71% stanovništva Zagrebačke županije priključeno na sustave javne vodoopskrbe, a preostalih 29% se još uvijek opskrbljuje vodom na palijativan način odnosno uz korištenje individualnih zahvata ili manjih lokalnih vodovoda. Tako da i danas na području Zagrebačke županije postoje prostori na kojima još uvijek nije zastupljena javna vodoopskrba, kao na primjer područje općine Bedenica, Preseka, Rakovec, Gradec, Dubrava i Farkaševac. Zbog navedenog, pitanje cjelovitog rješavanja vodoopskrbe na području Zagrebačke županije se postavlja kao prioritet u planovima općeg razvitka cjelokupnog područja Zagrebačke županije.

 

PROJEKT RVS Zagrebačke županije-Zagreb istok

Svi dokumenti - PROJEKT RVS Zagrebačke županije-Zagreb istok (zip)