Obavijesti

Ivanić-Grad/G. Ivanićko, Šumećani i Šušnjari 5.12. bez vode
4. prosinca 2023. Komentari - 0
OBAVIJEST potrošačima vodenaselja Graberje Ivaničko, Zagrebačke ulice od groblja do Šumećana, naselja Šumećani i Šušnjari na području POSLOVNE JEDINICE IVANIĆ GRAD.

Dana 5.12.2023. godine (utorak), od 08:00 do 15:00 sati, navedena naselja i ulice neće imati vode zbog radova na prespoju novoizgrađenog magistralnog cjevovoda.

IVANIĆ-GRAD/ u ponedjeljak, 4.12., pojedina naselja bez vode
1. prosinca 2023. Komentari - 0
OBAVIJEST potrošačima vode

naselja Caginec, ulice Pavla Jelića, naselja Sobočani (cijelo naselje), općina Kloštar Ivanić, ulica Svetog Duha i sve pripadajuće ulice od Sobočana do kć. br. 26 na području POSLOVNE JEDINICE IVANIĆ GRAD.
Dana 4.12.2023. godine(ponedjeljak), od 08:00 do 15:00 sati, navedena nas
SVETI IVAN ZELINA/D. i G. Psarjevo i Selnica Psarjevačka 4.12. do 17h bez vode
1. prosinca 2023. Komentari - 0
VAŽNA OBAVIJEST potrošačima vodenaselja  Donje Psarjevo, Gornje Psarjevo i Selnica Psarjevačka na području POSLOVNE JEDINICE SVETI IVAN ZELINA.


Dana 4.12.2023. (ponedjeljak) godine, od 09:00 do 17:00 sati navedena naselja neće imati vode zbog prespoja glavne cijevi.Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. zahvaljuje na strpljenju i razumijevanju.


SVETI IVAN ZELINA/dijelovi do 17h bez vode
30. studenog 2023. Komentari - 0
VAŽNA OBAVIJEST potrošačima vodenaselja Pretoki, Hrastje, Šalovec, Črečan, Donje Orešje do k.br. 79 i ulica  u S.I.Zelini Banovci, Kirinići, Muceki i ulice Dragijev Jarek na području POSLOVNE JEDINICE SVETI IVAN ZELINA.Dana 30.11.2023. (četvrtak) godine, od 12:00 do 17:00 sati navedena naselja i ulice neće imati vode zbog prespoja glavne cijevi.


Jednostavna nabava

2023. godina

Usluge izrade projekta rekonstrukcije elektroenergetskih ormara na vodoopskrbnim objektima, E-45-JN-U-23

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Usluge redovitog sistematskog pregleda, E-56-JN-U-23

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Razni benzinski i električni strojevi, E-5-JN-RO-23

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Nabava novih vodoopskrbnih crpki, E-24-JN-RO-23

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Microsoft 365 licence i Azure DNS (najam), E-84-JN-U-23

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Zapisnik o otvaranju ponude

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Usluge izrade novelacije studije izvodljivosti aglomeracije Ivanić-Grad, E-95-JN-U-23

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Zapisnik o otvaranju ponude

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Građevinski radovi na mjernim oknima za mjerenje protoka i tlaka s ugradnjom mjerne opreme, E-30-JN-RA-23

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Zapisnik o otvaranju ponude

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Radovi popravka kanalizacijskih poklopaca na revizijskim oknima, E-43-JN-RA-23

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Zapisnik o otvaranju ponude

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Usluge izrade projektne dokumentacije za spojni magistralni cjevovod Kosnica-Velika Gorica s crpnom stanicom, E-113-JN-U-23

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Zapisnik o otvaranju ponude

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Usluge revizije financijskih izvještaja za 2023. godinu, E-75-JN-U-23

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Zapisnik o otvaranju ponude

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Laboratorijski materijal (reagensi) za analizu pitke i otpadne vode, E-3-JN-RO-23

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Zapisnik o otvaranju ponude

Obavijest o pokretanje jednostavne nabave

Usluge izrade novelacije studije izvodljivosti aglomeracije Vrbovec, E-98-JN-U-23

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Zapisnik o otvaranju ponude

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Nabava nove serverske opreme, E-86-JN-RO-23

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Zapisnik o otvaranju ponude

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Polimeri za dehidraciju mulja na UPOV-u, E-4-JN-RO-23

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Zapisnik o otvaranju ponuda

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Usluge izrade EZO za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na 

okoliš, E-105-JN-U-23

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Zapisnik o otvaranju ponuda

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Nabava radne odjeće i obuće, E-55-JN-RO-23

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Zapisnik o otvaranju ponuda

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Usluge fiksne telefonije i prijenosa podatak, E-64-JN-U-23

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Zapisnik o otvaranju ponuda

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Oprema za mjerenje tlaka i protoka, E-47-JN-RO-23

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Zapisnik o otvaranju ponuda

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Nabava predizoliranih PEHD tlačnih cijevi, spojnica, nosača i ostalog pribora za prijelaz vodovoda preko mosta Stara Marča, E-123-JN-RO-23

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Zapisnik o otvaranju ponuda

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Grafičke usluge pripreme i tiska obrazaca, E-65-JN-U-23

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Zapisnik o otvaranju ponuda

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Ultrazvučni i elektromagnetski mjerači protoka, E-50-JN-RO-23

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Zapisnik o otvaranju ponuda

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Građenje kanalizacije u odvojku Vinogradske ulice u Vrbovcu, E-111-JN-RA-23

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Zapisnik o otvaranju ponuda

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Natječajna dokumentacija

Građenje mjerno-regulacijskog čvorišta Hrušćica-ODS, E-46-JN-RA-23

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Zapisnik o otvaranju ponuda

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Usluge deratizacije i dezinsekcije, E-8-JN-U-23

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Zapisnik o otvaranju ponuda

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Usluge popravaka i održavanja motornih vozila starijih od 3 godine, E-67-JN-U-23

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Zapisnik o otvaranju ponuda

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Usluge ispitivanja strojeva, uređaja, instalacija i radnog okoliša (ponovljeni postupak), E-54-JN-U-23

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Zapisnik o otvaranju ponuda

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Nabava uredskog materijala i tonera, E-62-JN-RO-23

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Zapisnik o otvaranju ponuda

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Usluge ispitivanja strojeva, uređaja, instalacija i radnog okoliša, E-54-JN-U-23

Odluka o poništenju

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Radovi na uređenju vodosprema, E-17-JN-RA-23

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Zapisnik o otvaranju ponuda

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Rad građevinskog stroja s rukovateljem, E-13-JN-RA-23

Odluka o odabiru - grupa 1 - Sveti Ivan Zelina

Odluka o odabiru - grupa 2 - Dugo Selo, Vrbovec

Odluka o odabiru - grupa 3 - Ivanić-Grad

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Zapisnik o otvaranju ponuda 

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Usluge ispitivanja otpadnih voda, E-93-JN-U-23

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Zapisnik o otvaranju ponuda

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Nabava i postavljanje konstrukcija za jumbo plakate za potrebe EU projekata, E-88-JN-RA-23

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Zapisnik o otvaranju ponuda

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Usluge izrade izmjene i dopune glavnih projekata vodoopskrbnih cjevovoda na području vodoopskrbnog sustava Vrbovec, E-1-JN-U-23

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Zapisnik o otvaranju ponuda

Objašnjenje Poziva na dostavu ponude br. 1

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Usluge popravaka i održavanja radnih strojeva, E-68-JN-U-23

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Zapisnik o otvaranju ponuda

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Sustav nadzora i tehničke zaštite, E-16-JN-RO-23

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Zapisnik o otvaranju ponuda

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Kemikalije za kondicioniranje pitke vode, E-15-JN-RO-23

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Zapisnik o otvaranju ponuda

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Kameni materijal, E-11-JN-RO-23

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Zapisnik o otvaranju ponuda

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Radovi na asfaltiranju prekopa, E-14-JN-RA-23

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Zapisnik o otvaranju ponuda

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Usluge održavanja i najma fotokopirnih uređaja, E-69-JN-U-23

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Zapisnik o otvaranju ponuda

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Usluge projektiranja poslovne zgrade za PJ Dugo Selo, E-21-JN-U-23

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Zapisnik o otvaranju ponuda

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Usluge pravnog savjetovanja u okviru pripreme i provedbe EU projekata, E-76-JN-U-23

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Zapisnik o otvaranju ponuda

Obavijest o pokretanju postupka jednostavne nabave

Usluge promocije, oglašavanja i odnosa s javnošću, E-73-JN-U-23

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Zapisnik o otvaranju ponuda

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Usluga ispitivanja zdravstvene ispravnosti pitke vode, E-92-JN-U-23

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Zapisnik o otvaranju ponuda

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Izrada pred-studije izvodljivosti za razvoj vodno-komunalne infrastrukture, E-94-JN-U-23

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Zapisnik o otvaranju ponuda

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

2022. godina

Programski paketi, moduli i licence, E-92-JN-RO-22

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Usluge izrade dokumentacije o nabavi za radove (NUS RVS Zagreb istok i UPOV Rugvica), E-87-JN-U-22

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju poslovne zgrade u Dugom Selu, E-20-JN-U-22

Odluka o poništenju

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Uredski namještaj, E-63-JN-RO-22

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Ormar za serversku opremu s rashladnim uređajem i opremom za nadzor, E-110-JN-RO-22

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Oprema za daljinsko očitanje vodomjera i korištenje aplikacije za očitanje, E-98-JN-RO-22

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Usluge izrade novelacije projektne dokumentacije sustava javne vodoopskrbe za naselja Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cernik - 2. faza, E-43-JN-U-22

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Usluge praćenja službenih vozila, E-68-JN-U-22

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Usluge izrade izmjene i dopune glavnih projekata magistralnih cjevovoda Cerje-Vukovje i Sesvetski Kraljevec-Božjakovina s ishođenjem izmjena i dopuna lokacijske i/ili građevinske dozvole, E-100-JN-U-22

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Radovi na izgradnji priključnog voda odvodnje sportski park Zelenjak (Ivanić-Grad), E-108-JN-RA-22

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Usluge održavanja i popravaka uređaja za kondicioniranje, E-29-JN-U-22

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Osobna i prenosiva računala i ostala informatička oprema, E-58-JN-RO-22

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Radna i zaštitna odjeća i obuća, E-49-JN-RO-22

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Usluge sistematskog pregleda zaposlenika (ponovljeni postupak), E-50-JN-U-22

Odluka o poništenju 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju postupka jednostavne nabave

Proizvodi za čišćenje, E-69-JN-RO-22

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Nabava osobnog vozila kategorije M1, E-102-JN-RO-22

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Rekonstrukcija (sanacija) energetskih ormara crpnih stanica, E-23-JN-RA-22

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Microsoft 365 licence i AZURE DNS - najam, E-60-JN-U-22

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Usluge sistematskog pregleda zaposlenika, E-50-JN-U-22

Odluka o poništenju

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Usluga revizije za 2022. godinu, E-70-JN-U-22

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Usluge ispitivanja kvalitete zraka na UPOV-u Rugvica, E-7-JN-U-22

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Usluge izrade novelacije Studije izvodljivosti za EU projekt "Rugvica-Dugo Selo-sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda", E-88-JN-U-22

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Usluge pravnog savjetovanja u okviru pripreme i provedbe EU projekata, E-76-JN-U-22

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju postupka jednostavne nabave

Police za opremanje skladišta u zgradi PJ Ivanić-Grad, E-62-JN-RO-22

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju postupka jednostavne nabave

Grafičke usluge pripreme i tiska obrazaca, E-71-JN-U-22

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju postupka jednostavne nabave

Telemetrijske usluge za rad SCADA sustava, E-96-JN-U-22

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju postupka jednostavne nabave

Usluge pripreme projektne prijave NPOO, E-95-JN-U-22

Odluka o odabiru 

Zapisniik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju postupka jednostavne nabave

Usluge instaliranja i nabave opreme za kompenzaciju jalove energije, E-28-JN-U-22

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju postupka jednostavne nabave

Rekonstrukcija i dogradnja automatizacije na crpnim stanicama odvodnje Ivanić-Grad, E-30-JN-RA-22

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju postupka jednostavne nabave

Popravak upravljačke opreme uređaja za odvajanje mulja UPOV Rugvica, E-33-JN-RA-22

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju postupka jednostavne nabave

Usluge deratizacije i dezinsekcije, E-5-JN-U-22

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju postupka jednostavne nabave

Polimeri za dehidraciju mulja na UPOV-u, E-3-JN-RO-22

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju postupka jednostavne nabave

Nabava guma i vulkanizerske usluge, E-66-JN-RO-22

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju postupka jednostavne nabave

Oprema za analizu pitke vode, E-39-JN-RO-22

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju postupka jednostavne nabave

Nabava malčera, E-40-JN-RO-22

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju postupka jednostavne nabave

Rad građevinskog stroja s rukovateljem i kamiona s vozačem, E-11-JN-RA-22

Odluka o odabiru Rad gradevinskog stroja i kamiona - GRUPA 1

Odluka o odabiru Rad gradevinskog stroja i kamiona - GRUPA 2

Odluka o odabiru Rad gradevinskog stroja i kamiona - GRUPA 3

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju postupka jednostavne nabave

Usluge ispitivanja kvalitete otpadnih voda, E-8-JN-U-22

Odluka o odabiru usluge ispitivanja kvalitete otpadnih voda

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju postupka jednostavne nabave

Usluge održavanja integriranog poslovnog informacijskog sustava, E-91-JN-U-22

Odluka o odabiru usluge održavanja integriranog poslovnog informacijskog sustava

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju postupka jednostavne nabave

Usluge popravaka i održavanja motornih vozila starijih od 3 godine, E-72-JN-U-22

Odluka usluge popravaka i održavanja motornih vozila starijih od 3 godine

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju postupka jednostavne nabave

Usluge mobilne telefonije, E-67-JN-U-22

Odluka odabira usluge mobilne telefonije

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Obavijest o pokretanju postupka jednostavne nabave

Nabava poštanskih usluga, E-51-JN-U-22

Odluka odabira poštanske usluge

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Obavijest o pokretanja postupka jednostavne nabave

Usluge popravaka i održavanja radnih strojeva, E-73-JN-U-22

Odluka odabira usluge servis radnih strojeva

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Obavijest o pokretanju postupka jednostavne nabave

Usluge slanja i primanja eRačuna, E-52-JN-U-22

Odluka odabira usluge eRačun

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Obavijest o pokretanju postupka jednostavne nabave