Obavijesti

Ivanić Grad/ulice od Dječjeg vrtića do Ivana Šveara u ponedjeljak bez vode
24. ožujka 2023. Komentari - 0
OBAVIJEST potrošačima vode

svih ulica u Ivanić Gradu na potezu od Dječjeg vrtića do ulice Ivana Šveara na području POSLOVNE JEDINICE IVANIĆ GRAD.


U ponedjeljak, 27.03.2023. godine, u vremenu od 10:30 do 15:00 sati, zbog prespoja novog cjevovoda u ulici Ivana Šveara prema Naftaplinskoj ulici, ulice na navedenom potezu biti će bez vode.

S.I.Zelina/Črečan bez vode
24. ožujka 2023. Komentari - 0
OBAVIJEST potrošačima vodenaselja Črečan od kućnog broja 1 do 8 na području POSLOVNE JEDINICE SVETI IVAN ZELINA.U petak, 24.03.2023. godine, od 09:30 do 15:00 sati, navedeno naselje neće imati opskrbu vodom zbog puknuća glavne vodoopskrbne cijevi.Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. zahvaljuje na strpljenju i razumijevanju.


Kloštar Ivanić/Vukovarska sutra bez vode
22. ožujka 2023. Komentari - 0
OBAVIJEST potrošačima vode

općine Kloštar Ivanić, Vukovarske ulice, na području POSLOVNE JEDINICE IVANIĆ GRAD.

U četvrtak, 23.03.2023. godine, u vremenu od 08:00 do 15:00 sati, doći će do privremenog zatvaranja distribucije vode u navedenoj ulici zbog radova na prespoju novoizgrađenih cjevovoda.

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. zahvaljuje na strpljenju i razumijevanju.
Kloštar Ivanić/Naftaplinska ulica u srijedu bez vode
21. ožujka 2023. Komentari - 0
OBAVIJEST potrošačima vode


općine Kloštar Ivanić, Naftaplinske ulice, na području POSLOVNE JEDINICE IVANIĆ GRAD.


U srijedu, 22.03.2023. godine, u vremenu od 11:00 do 15:00 sati, doći će do privremenog zatvaranja distribucije vode u navedenoj ulici zbog radova na prespoju novoizgrađenih cjevovoda.


Jednostavna nabava

2023. godina

Nabava i postavljanje konstrukcija za jumbo plakate za potrebe EU projekata, E-88-JN-RA-23

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Usluge izrade izmjene i dopune glavnih projekata vodoopskrbnih cjevovoda na području vodoopskrbnog sustava Vrbovec, E-1-JN-U-23

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Usluge popravaka i održavanja radnih strojeva, E-68-JN-U-23

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Sustav nadzora i tehničke zaštite, E-16-JN-RO-23

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Zapisnik o otvaranju ponuda

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Kemikalije za kondicioniranje pitke vode, E-15-JN-RO-23

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Zapisnik o otvaranju ponuda

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Kameni materijal, E-11-JN-RO-23

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Zapisnik o otvaranju ponuda

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Radovi na asfaltiranju prekopa, E-14-JN-RA-23

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Zapisnik o otvaranju ponuda

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Usluge održavanja i najma fotokopirnih uređaja, E-69-JN-U-23

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Zapisnik o otvaranju ponuda

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Usluge projektiranja poslovne zgrade za PJ Dugo Selo, E-21-JN-U-23

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Zapisnik o otvaranju ponuda

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Usluge pravnog savjetovanja u okviru pripreme i provedbe EU projekata, E-76-JN-U-23

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Zapisnik o otvaranju ponuda

Obavijest o pokretanju postupka jednostavne nabave

Usluge promocije, oglašavanja i odnosa s javnošću, E-73-JN-U-23

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Zapisnik o otvaranju ponuda

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Usluga ispitivanja zdravstvene ispravnosti pitke vode, E-92-JN-U-23

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Zapisnik o otvaranju ponuda

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Izrada pred-studije izvodljivosti za razvoj vodno-komunalne infrastrukture, E-94-JN-U-23

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Zapisnik o otvaranju ponuda

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

2022. godina

Programski paketi, moduli i licence, E-92-JN-RO-22

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Usluge izrade dokumentacije o nabavi za radove (NUS RVS Zagreb istok i UPOV Rugvica), E-87-JN-U-22

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju poslovne zgrade u Dugom Selu, E-20-JN-U-22

Odluka o poništenju

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Uredski namještaj, E-63-JN-RO-22

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Ormar za serversku opremu s rashladnim uređajem i opremom za nadzor, E-110-JN-RO-22

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Oprema za daljinsko očitanje vodomjera i korištenje aplikacije za očitanje, E-98-JN-RO-22

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Usluge izrade novelacije projektne dokumentacije sustava javne vodoopskrbe za naselja Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cernik - 2. faza, E-43-JN-U-22

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Usluge praćenja službenih vozila, E-68-JN-U-22

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Usluge izrade izmjene i dopune glavnih projekata magistralnih cjevovoda Cerje-Vukovje i Sesvetski Kraljevec-Božjakovina s ishođenjem izmjena i dopuna lokacijske i/ili građevinske dozvole, E-100-JN-U-22

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Radovi na izgradnji priključnog voda odvodnje sportski park Zelenjak (Ivanić-Grad), E-108-JN-RA-22

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Usluge održavanja i popravaka uređaja za kondicioniranje, E-29-JN-U-22

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Osobna i prenosiva računala i ostala informatička oprema, E-58-JN-RO-22

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Radna i zaštitna odjeća i obuća, E-49-JN-RO-22

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Usluge sistematskog pregleda zaposlenika (ponovljeni postupak), E-50-JN-U-22

Odluka o poništenju 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju postupka jednostavne nabave

Proizvodi za čišćenje, E-69-JN-RO-22

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Nabava osobnog vozila kategorije M1, E-102-JN-RO-22

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Rekonstrukcija (sanacija) energetskih ormara crpnih stanica, E-23-JN-RA-22

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Microsoft 365 licence i AZURE DNS - najam, E-60-JN-U-22

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Usluge sistematskog pregleda zaposlenika, E-50-JN-U-22

Odluka o poništenju

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Usluga revizije za 2022. godinu, E-70-JN-U-22

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Usluge ispitivanja kvalitete zraka na UPOV-u Rugvica, E-7-JN-U-22

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Usluge izrade novelacije Studije izvodljivosti za EU projekt "Rugvica-Dugo Selo-sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda", E-88-JN-U-22

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju jednostavne nabave

Usluge pravnog savjetovanja u okviru pripreme i provedbe EU projekata, E-76-JN-U-22

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju postupka jednostavne nabave

Police za opremanje skladišta u zgradi PJ Ivanić-Grad, E-62-JN-RO-22

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju postupka jednostavne nabave

Grafičke usluge pripreme i tiska obrazaca, E-71-JN-U-22

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju postupka jednostavne nabave

Telemetrijske usluge za rad SCADA sustava, E-96-JN-U-22

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju postupka jednostavne nabave

Usluge pripreme projektne prijave NPOO, E-95-JN-U-22

Odluka o odabiru 

Zapisniik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju postupka jednostavne nabave

Usluge instaliranja i nabave opreme za kompenzaciju jalove energije, E-28-JN-U-22

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju postupka jednostavne nabave

Rekonstrukcija i dogradnja automatizacije na crpnim stanicama odvodnje Ivanić-Grad, E-30-JN-RA-22

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju postupka jednostavne nabave

Popravak upravljačke opreme uređaja za odvajanje mulja UPOV Rugvica, E-33-JN-RA-22

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju postupka jednostavne nabave

Usluge deratizacije i dezinsekcije, E-5-JN-U-22

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju postupka jednostavne nabave

Polimeri za dehidraciju mulja na UPOV-u, E-3-JN-RO-22

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju postupka jednostavne nabave

Nabava guma i vulkanizerske usluge, E-66-JN-RO-22

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju postupka jednostavne nabave

Oprema za analizu pitke vode, E-39-JN-RO-22

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju postupka jednostavne nabave

Nabava malčera, E-40-JN-RO-22

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju postupka jednostavne nabave

Rad građevinskog stroja s rukovateljem i kamiona s vozačem, E-11-JN-RA-22

Odluka o odabiru Rad gradevinskog stroja i kamiona - GRUPA 1

Odluka o odabiru Rad gradevinskog stroja i kamiona - GRUPA 2

Odluka o odabiru Rad gradevinskog stroja i kamiona - GRUPA 3

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju postupka jednostavne nabave

Usluge ispitivanja kvalitete otpadnih voda, E-8-JN-U-22

Odluka o odabiru usluge ispitivanja kvalitete otpadnih voda

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju postupka jednostavne nabave

Usluge održavanja integriranog poslovnog informacijskog sustava, E-91-JN-U-22

Odluka o odabiru usluge održavanja integriranog poslovnog informacijskog sustava

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju postupka jednostavne nabave

Usluge popravaka i održavanja motornih vozila starijih od 3 godine, E-72-JN-U-22

Odluka usluge popravaka i održavanja motornih vozila starijih od 3 godine

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o pokretanju postupka jednostavne nabave

Usluge mobilne telefonije, E-67-JN-U-22

Odluka odabira usluge mobilne telefonije

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Obavijest o pokretanju postupka jednostavne nabave

Nabava poštanskih usluga, E-51-JN-U-22

Odluka odabira poštanske usluge

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Obavijest o pokretanja postupka jednostavne nabave

Usluge popravaka i održavanja radnih strojeva, E-73-JN-U-22

Odluka odabira usluge servis radnih strojeva

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Obavijest o pokretanju postupka jednostavne nabave

Usluge slanja i primanja eRačuna, E-52-JN-U-22

Odluka odabira usluge eRačun

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Obavijest o pokretanju postupka jednostavne nabave