Obavijesti

Sveti Ivan Zelina/općina Bedenica bez vode do 13h
14. svibnja 2024. Komentari - 0
OBAVIJEST potrošačima vode

općine Bedenica na području POSLOVNE JEDINICE SVETI IVAN ZELINA.

U utorak, 14.5.2024.godine, došlo je do puknuća glavnog cjevovoda radi čega, od 10:00 do 13:00 sati, navedena općina

neće imati vode.

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. se zahvaljuje na strpljenju i razumijevanju.

Dugo Selo/Martin Breg bez struje u srijedu do 12h
13. svibnja 2024. Komentari - 0
OBAVIJEST potrošačima vode


naselja Martin Breg i Šaškovečke ulice zajedno sa svim sporednim ulicama na području POSLOVNE JEDINICE DUGO SELO.


U srijedu, 15.5.2024. godine, od 08:30 do 12:00 sati, zbog nestanka struje od strane HEP-a neće raditi hidro stanica Martin Breg te će biti prekinuta opskrba vodom za navedeno naselje i ulice.


Ivanić-Grad/pojedina naselja bez vode do 15h
7. svibnja 2024. Komentari - 0
OBAVIJEST potrošačima vode

naselja Grada Ivanić-Grada Tarno, Lepšić, Opatinec, Zajčićeva ulica i naslja preko autoceste Posavski Bregi, Trebovec, Breška Zelina, Breška Greda, Topolje, Lijevi Dubrovčak, Prečno, Prerovec na području POSLOVNE JEDINICE IVANIĆ GRAD.

Dana 7.5.2024. godine (utorak) u vremenu do 15:00, navedena naselja neće imati vode zbog oštećenja cjevovoda od strane izvođača rado
Rugvica/Jalševec Nartski bez vode do 15h
6. svibnja 2024. Komentari - 0
OBAVIJEST potrošačima vode


naselja Jalševec Nartski, općina Rugvica na području POSLOVNE JEDINICE DUGO SELO.


Danas, ponedjeljak, 6.5.2024. godine, od 12:00 do 15:00 sati, zbog izrade industrijskog priključka vode DN 110 navedeno naselje neće imati vode.


Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. zahvaljuje na strpljenju i razumijevanju.

Zagreb, 6.5.2024.

RVS Zagrebačke županije-Zagreb istok

Web stranica projekta: https://euprojekt-rvs.hr/

OBAVIJESTI O MOGUĆNOSTI PRIKLJUČENJA NA VODOOPSKRBNU MREŽU

mid 5afd8a0a8fc85

VRBOVEC

OBAVIJEST_mogucnost prikljucenja na vodopskrbnu mrezu Vrbovec

OBAVIJEST o roku za podnošenje zahtjeva za besplatan priključak na vodoopskrbnu mrežu Vrbovec

SVETI IVAN ZELINA

OBAVIJEST_mogucnost prikljucenja na vodopskrbnu mrezu S.I.Zelina

DUGO SELO

OBAVIJEST_mogucnost prikljucenja na vodopskrbnu mrezu Dugo Selo

IVANIĆ-GRAD

OBAVIJEST_mogucnost prikljucenja na vodopskrbnu mrezu Ivanić-Grad


OTVORENI RADOVI VRIJEDNI 52 MILIJUNA KUNA NA VODOOPSKRBNOM PODRUČJU SVETI IVAN ZELINA

Danas, 17. veljače 2020., svečano su otvoreni radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom području Sveti Ivan Zelina. Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže dio je EU projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“. Radovi su vrijedni 51.966.052,55 kn (bez PDV-a), a uključuju rekonstrukciju vodoopskrbne mreže u ukupnoj duljini od 5,4 km, izgradnju nove vodoopskrbne mreže u duljini od 61,4 km i pripadnih objekata, te izgradnju 1452 kućna priključka.


Otvaranje radova VIO ZŽ Kos Masten Košćec Đuroković 2 1 300x170Direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. Tomislav Masten istaknuo je kako je projekt pripreman godinama, a danas se konačno otvaraju radovi na posljednjoj dionici koja će zaokružiti sustav. „U roku od tri godine na području Svetog Ivana Zeline ćemo imati u potpunosti dovršenu vodoopskrbnu mrežu i rekonstruirane najkritičnije dijelove ovog kraja te ćemo sadašnju pokrivenost sa 85% dignuti na 98%. Ovim ćemo projektom i provođenjem mjera smanjiti gubitke koji su trenutno na 36% i svesti ih na hrvatski i europski prosjek od 20%, te u budućnosti i spustiti ispod toga.“, izjavio je Masten.

Gradonačelnik grada Sveti Ivan Zelina Hrvoje Košćec rekao je kako je ovo velik korak za grad i njegove stanovnike. „Načelnici i gradonačelnici ovog područja prvi su se u Hrvatskoj udružili i osnovali vlastitu tvrtku kako bi se javili na natječaj i ostvarili ovaj projekt.“ Najavio je i skoro pokretanje novog projekta odvodnje na području grada Svetog Ivana Zelina.

Predsjednik Županijske skupštine Zagrebačke županije Mato Čičak izjavio je kako je udruživanjem napravljen iskorak i ključna stvar za vodno gospodarstvo koja u konačnici daje odlične rezultate. „Iz mjeseca u mjesec otvaramo radove na istočnom dijelu Zagrebačke županije. Zahvaljujem se svima koji su bili uključeni u ovaj veliki projekt, te se nadam da će radovi završiti u roku na zadovoljstvo budućih korisnika.“


Otvaranje radova VIO ZŽ 300x200

Generalni direktor Hrvatskih voda mr.sc. Zoran Đuroković napomenuo je da je na području Zagrebačke županije dodijeljeno tri milijarde kuna vrijednih projekata iz područja vodoopskrbe, od čega 1,850 mlrd kn pokriveno iz europskih fondova. „Ovo vodoopskrbno područje imati će po završetku ukupno 1.400 km županijske vodoopskrbne mreže koja će biti velika korist za ljude koji ovdje žive. Više od 1.500 kućanstava na ovom području dobiti će vodni priključak, a još oko 4.000 ljudi biti će spojeno na vodoopskrbnu mrežu. Raduje me i skoro otvaranje radova na novom vodocrpilištu Kosnica koje će osigurati 450 litara vode u sekundi i dugoročno opskrbljivati stanovnike pitkom vodom u budućnosti.“

Pomoćnica ministra za vodno gospodarstvo i zaštitu mora pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike Elizabeta Kos otvorila je radove riječima: „Ovo je projekt koji se može podičiti sinergijom gradonačelnika i načelnika koji su zajedničkim radom ušli u ovaj projekt. On je jedan od 54 projekta vodoopskrbe na području Republike Hrvatske koji su ukupno vrijedni 22,8 mrld kuna. Od ovog projekta na području Svetog Ivana Zeline, ali i ukupnog Regionalnog projekta Zagreb-Istok, očekujemo priključenost svog stanovništva na javni vodoopskrbni sustav i da svi imaju zdravstveno ispravnu pitku vodu.“ Navela je kako će se s početnih 63% priključenosti, završetkom projekta ona podići na 90%, što je više od prosjeka cijele Hrvatske koji iznosi 86%.

Projektom „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ obrađuje se problematika vodoopskrbe funkcionalne cjeline istočnog dijela Zagrebačke županije koja obuhvaća gradove Dugo Selo, Vrbovec, Ivanić-Grad i Sv. Ivan Zelina te općine Brckovljani, Rugvica, Gradec, Rakovec, Preseka, Dubrava, Farkaševac, Kloštar Ivanić, Križ i Bedenica.

Ukupna investicijska vrijednost cjelokupnog projekta iznosi 707.108.262,00 kuna bez PDV-a, od čega se iz Kohezijskog fonda financira iznos od 483.953.845 kuna, dok će VIOZŽ sudjelovati s iznosom od 44.630.883 kuna. Iz Državnog proračuna Republike Hrvatske bit će izdvojeno 89.261.767 kuna, a u projektu sudjeluju i Hrvatske vode, i to s iznosom od 89.261.767 kuna.

Projektom će se ostvariti izgradnja dobavnih magistralnih cjevovoda, nove vodoopskrbne mreže i vodocrpilišta Kosnica, rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže, povećanje povezanosti i smanjenje gubitaka te povećanje pouzdanosti u učinkovitost sustava javne vodoopskrbe.  Prosječni gubici u kompletnom sustavu smanjit će se s 29,2 % na 18.6%, a ujedno će se  povećati priključenost, i to s postojećih 62,95% na 90,75%.  Realizacijom ovog projekta formirat će se jedinstveni vodoopskrbni sustav udruživanjem postojećih podsustava, što znači međusobno povezivanje svih sustava u jedinstveni Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok.

Navedenim ulaganjima te ulaganjima u opremu za mjerenje i kontrolu u sustavu javne vodoopskrbe povećat će se učinkovitost javnog isporučitelja vodnih usluga u financijskom i tehničko-tehnološkom smislu.


„REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK“ – STRATEŠKI INVESTICIJSKI PROJEKT REPUBLIKE HRVATSKE 

Vlada RH na svojoj 78. sjednici održanoj 1. veljače 2018. godine donijela je Odluku o proglašenju projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske.

Projekt „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ je javni investicijski projekt i odnosi se na izgradnju vodocrpilišta Kosnica te rekonstrukciju i izgradnju vodoopskrbnog sustava na području istočnog dijela Zagrebačke županije. Osnovna namjena Projekta je osiguranje kvalitetne pitke vode namijenjene ljudskoj potrošnji u cilju povećanja priključenosti na vodoopskrbnu mrežu, smanjenja gubitaka te povećanja pouzdanosti opskrbe i učinkovitosti sustava javne vodoopskrbe.

Investitor Projekta je VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., Koledovčina ulica 1, Zagreb, OIB: 54189804734.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 707.108.262,00 kn bez PDV-a. Projekt se financira sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., od čega bespovratna EU sredstva iznose 483.953.846,00 kn.

Sufinanciranje dijela nacionale komponente odnosi se na sredstva Investitora, Hrvatskih voda i sredstva Državnog proračuna.

Lokacija realizacije Projekta je Zagrebačka županija – gradovi: Dugo Selo, Ivanić-Grad, Vrbovec i Sveti Ivan Zelina, općine: Brckoljani, Rugvica, Kloštar Ivanić, Križ, Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka, Rakovec i Bedenica.

Projekt je proglašen strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske jer isti znatno doprinosi postizanju većeg standarda isporuke i dostupnosti vodnih usluga, podiže ukupnu razinu sigurnosti i kvalitete života građana na području istočnog dijela Zagrebačke županije, stvara uvjete za zapošljavanje većeg broja ljudi, u skladu je s dokumentima prostornog uređenja i strateškim dokumentima Europske unije i Republike Hrvatske te obvezama preuzetim Ugovorom o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Na projektnom području postojeća vodoopskrba je organizirana kroz četiri vodoopskrbna područja:

 • vodoopskrbno područje „Dugo Selo“ obuhvaća grad Dugo Selo i općine: Brckovljani i Rugvica
 • vodoopskrbno područje „Ivanić-Grad“ – obuhvaća grad Ivanić-Grad i općine: Kloštar Ivanić i Križ
 • vodoopskrbno područje „Sveti Ivan Zelina“ – obuhvaća grad Sveti Ivan Zelina i općinu Bedenica
 • vodoopskrbno područje „Vrbovec“ – obuhvaća grad Vrbovec i općine: Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka i Rakovec.


Gore navedeni cilj Projekta planira se ostvariti kroz slijedeće aktivnosti:

 • izgradnjom dobavnih magistralnih cjevovoda, izgradnjom nove vodoopskrbne mreže, rekonstrukcijom vodoopskrbne mreže, izgradnjom vodocrpilišta Kosnica, povećanjem povezanosti mreže, smanjenjem gubitaka, povećenjem pouzdanosti u učinkovitost sustava javne vodoopskrbe
 • ulaganjem u opremu za mjerenje i kontrolu u sustavu javne vodoopskrbe
 • povećanjem učinkovitosti javnog isporučitelja vodnih usluga u financijskom i tehničko-tehnološkom smislu.


 Sukladno navedenom, Projektom se planira ostvariti slijedeće specifične ciljeve:

 • izgradnja: vodoocrpilišta Kosnica kapaciteta 450 l/s, 316.222 m novih cjevovoda, 15 crpnih stanica, 5 vodotornjeva i 8 934 kućnih priključaka
 • rekonstrukcija:108.152 m vodoopskrbnih cjevovoda i jedne crpne stanice
 • smanjenje vodnih gubitaka na sustavu u prosjeku sa 29,2% na ukupno 18,6%
 • poboljšanje razine usluge
 • povećanje priključenosti stanovništva na projektnom području na sustav javne vodoopskrbe za 44,1% u 2023. godini (razdoblje provedbe Projekta iznosi 63 mjeseca, a komercijalni početak rada na sustavu vodoopskrbe planiran je u 2023. godini).


U tehničkom smislu glavni segmenti Projekta su:

 • Vodocrpilište Kosnica – uključuje izgradnju vodocrpilišta kapaciteta 450 l/s s izgradnjom glavnih objekata crpilišta, sabirnog bazena s izlaznom crpnom stanicom i zgradom za dezinfekciju. U okviru crpilišta su i interna prometnica, platoi i objekti odvodnje, transformatorske stanice, rasvjeta i ostale instalacije
 • Osnovni dobavni sustav – uključuje izgradnju magistralnih vodoopskrbnih cjevovoda u ukupnoj dužini od 27,7 km („Kosnica-Hruščica“; „Sesvetski Kraljevec-Božjakovina“ i „VS Cerje-VSVukovje“)
 • Vodoopskrbni sustav Dugo Selo – uključuje rekonstrukciju vodoopskrbne mreže u ukupnoj duljini od 47,9 km, izgradnju nove vodoopskrbne mreže u duljini od 1,5 km, izgradnju crpnih stanica „Kozinšćak“ i „Domobranska“
 • Vodoopskrbni sustav Vrbovec – uključuje rekonstrukciju vodoopskrbne mreže u ukupnoj duljini od 9,3 km, izgradnju nove vodoopskrbne mreže u duljini od 222,8 km, izgradnju 5 crpnih stanica, izgradnju 5 vodotornjeva i rekonstrukciju precrpne stanice „Lonja“
 • Vodoopskrbni sustav Sveti Ivan Zelina – uključuje rekonstrukciju vodoopskrbne mreže u ukupnoj duljini od 5,4 km, izgradnju nove vodoopskrbne mreže u duljini od 61,4 km, izgradnju precrpnih/hidrostanica (7)
 • Vodoopskrbni sustav Ivanić-Grad – uključuje rekonstrukciju vodoopskrbne mreže u ukupnoj duljini od 45.579 m, izgradnju nove vodoopskrbne mreže u duljini od 2.686 m, izgradnju precrpne stanice „Kloštar Ivanić“
 • Nabava opreme za održavanje vodoopskrbnog sustava (autocisterne, bageri – utovarivači, mini bageri s prikolicom, kamioni kiper s dizalicom, samousisne motorne pumpe za vodu i laboratorijska oprema za analizu vode)
 • Izgradnja nadzorno-upravljačkog sustava.


Nadzorno-upravljački sustav za projekt „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije - Zagreb istok“ 

NUS RVS

PROJEKT REKONSTRUKCIJE ELEKTROENERGETSKIH ORMARA NA VODOOPSKRBNIM OBJEKTIMA VODOVODA I ODVODNJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata (pre/crpne stanice, vodotornjevi, priključci) na vodoopskrbnom području Vrbovec za projekt „REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK“

Nacrti za preuzimanje


DOZVOLE

VODOCRPILIŠTE KOSNICA

GD_priključci_odvodnja

GD_priključci_telefonski priključak

GD_priključci_trafostanica

OSNOVNI DOBAVNI SUSTAV

B.3-GD-SK-Bozjakovina

B.4-GD-SK-Bozjakovina produljenje

B.5-GD-SK-Bozjakovina-izmjena i dopuna

DUGO SELO

GD_Drenčec_Graberje

GD_CS_Domobranska

GD_CS_Kozinscak

GD_Ses.Kraljevec-Božjakovina

PGP_IGH_rekonstrukcija

IVANIĆ GRAD

GD Cjevovodi u naselju Kloštar jug

GD crpna stanica Kloštar

GD Dogradnja cjevovoda VS Sobočani-Novoselec

GD Glavni vodoop cjevovod od VS Sobočani do IG

GD MVC Sobočani-Križ-Novoselec

GD Vodoop cjevovod u ulicama A. Vulinca i dr…

GD Vodoop cjevovodi u IG centar Dubrovačka…

GD Vodoop cjevovodi u naselju Kloštar, centar i W

SVETI IVAN ZELINA

građevinska dozvola_ Zelina jug

građevinska dozvola_Zelina sjever

građevinska_hidrostanica Nespeš

građevinska_precrpna Donja Zelina

građevinska_precrpna Donje Orešje

građevinska_precrpna Gornje Orešje

građevinska_precrpna Hrnjanec

građevinska_precrpna Psarjevo

građevinska_precrpna Velika Gora

građevinska_vodovod Donja Zelina

potvrda na projekt_Topličica


 VRBOVEC

Brezje, Zvekovac, Marinkovac, Mostari

Brezje, Paruževac, D.Markovac, Koritna i Ladina

Celine,Topolovec,Lukovo,L.Varoš,Marenić I.faza

Dis.cjev. uz mag.cjev. Vrbovec-Gostović-Gradec

Dis.cjev. Vrbovec – Lonjica

Dubrava, Zaglišče, Podlužan…

Dubrava-Zetkan-Graberec

Dubrava,Habjanovac, Nova i Stara Kapela

Dubrava-Žukovec

Fuka, Cugovec, Zabrđe

Ferenčaki, Velika, Bađuni, Žabnjak i Kraljev Vrh

Gornjaki, Ledina, Šalamuni i Kraljev Vrh

Gradec i Gradečki Pavlovec

Haganj, Stari Glog i Remetinec I.faza

Gostović, Tkalec, Graberščak, Žunci i CS Gostović

Konak

Kabal, Farkaševac, Zvonik, Mački, Brezani, Bolč

Krkač, Dijaneš, Gaj, Pirakovec i Dulepska I.faza

Lonjica

M Brezovec I.faza faza I.

Luka, Martinska Ves, Brčevec

M. Brezovec II.faza faza I.

Mag.cjev. Kortina-Cugovec-Haganj

Mag.cjev. Vrbovec-Topolovec-Preseka

Mag.cjev. Vrbovec-Gostović-Gradec

Mag.cjev. VT Dubrava-VT Kabal i vodotoranj Dubrava

Novaki, Gornji i Donji Vukšinac

Precrpna stanica Celine

Poljana, Poljanski Lug i Prilesje

Precrpna stanica Cugovec

Precrpna stanica Lonja

Precrpna stanica Dubrava

Preseka južni dio I.faza

Preseka zapadni dio I.faza

Spojne dionice

Rakovec

Vrhovec, Samoborec, Negovec, Peskovec

VT Haganj

VT Gornjak

VT Kabal

VT Preseka

Žabnica, Praščevac, Brezine, Majur i Ivančani