Obavijesti

Dugo Selo/Brckovljani i Hrebinec bez vode do 15h
15. travnja 2024. Komentari - 0
OBAVIJEST potrošačima vodenaselja Brckovljani i Hrebinec na području POSLOVNE JEDINICE DUGO SELO.U ponedjeljak, 15.4.2024. godine, od 9:00 do 15:00 sati, navedena naselje neće imati vode radi pucanja vodovodne trase.Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. zahvaljuje na strpljenju i razumijevanju.DUGO SELO/naselje Brckovljani bez vode do 14h
12. travnja 2024. Komentari - 0
OBAVIJEST potrošačima vodenaselja Brckovljani na području POSLOVNE JEDINICE DUGO SELO.U petak, 12.4.2024. godine, od 8:00 do 14:00 sati, navedeno naselje neće imati vode radi pucanja vodovodne trase.Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. zahvaljuje na strpljenju i razumijevanju.


VRBOVEC/pojedina naselja bez vode od 9-13h
11. travnja 2024. Komentari - 0
OBAVIJEST potrošačima vode

naselja Greda, Lonjica, Peskovec, Negovec, Samoborec i Vrhovec, na području POSLOVNE JEDINICE VRBOVEC.

U petak, 12.4.2024. godine, od 09:00 do 13:00 sati navedena naselja neće imati vode zbog radova na vodoopskrbnoj mreži.
VRBOVEC/ rok za podnošenje zahtjeva za besplatan priključak na vodoopskrbnu mrežu
10. travnja 2024. Komentari - 0
OBAVIJEST o roku za podnošenje zahtjeva za besplatan priključak na
vodoopskrbnu mrežu – vodoopskrbno područje Vrbovec (Grad
Vrbovec, Općine Dubrava, Gradec, Farkaševac, Rakovec i Preseka)

Pravo na pristup informacijama

PRISTUP INFORMACIJAMA PREMA ZAKONU O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija. Cilj zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

na adresu VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.,
10 000 Zagreb, Vukomerečka cesta 89,
putem elektroničke pošte: roman.rodic@viozz.hr; pristup.info@viozz.hr
telefaksom na broj: 01/3492 104 ili
donijeti osobno u poslovne prostorije VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. radnim danom od 7:00 do 15:00 sati.
Službenik za informiranje: Roman Rodić, mag.oec.

Za dodatne informacije molimo nazovite službenika za informiranje na broj telefona: 01/3492 105

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladnoKriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije(NN 12/14) iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).

Ustav Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 85/10. – pročišćeni tekst) „Jamči se pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Ograničenja prava na pristup informacijama moraju biti razmjerna naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju te nužna u slobodnom i demokratskom društvu, a propisuju se zakonom.

U Zakon je prenesena Direktiva 2003/98 o ponovnoj uporabi informacija u javnom sektoru zbog povezanosti s pravom na pristup informacija, što su učinile i druge europske države članice primjerice Republika Slovenija. Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa Uredbom 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.


GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2023.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023.pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023.csv

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2022.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022.pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022.csv

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2021.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021.pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021.csv

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2020.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020.pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020.csv

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2019.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.csv

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2018.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018.pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018.csv

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2017.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.csv

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2016.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.csv

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2015.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015.pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015.csv


ODLUKE I OBRASCI

Odlukao imenovanju službenika za informiranje

Obrazac 1 - Upisnik

Obrazac 2 - Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac 3 - Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac 4 - Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zalba protiv rjesenja ponovna uporaba informacija

Zalba protiv rjesenja pristup informacijama

Zalba sutnja uprave ponovna uporaba informacija

Zalba-sutnja-uprave-pristup-informacijamaporabu-informacija

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.g. – PDF

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu.