Kontakt

  Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije

Koledovčina ulica 1, 10 000 Zagreb
OIB: 54189804734
IBAN:HR7223400091110307784
(Privredna banka Zagreb d.d.)
Telefon: +385(1) 3492 100
fax. +385(1) 3492 104

  Ured uprave i javne nabave

Koledovčina ulica 1, 10 000 Zagreb

tel.  + 385 1 3492 100
fax. + 385 1 3492 104
e-mail: viozz@viozz.hr
  Jedinica za pripremu i provedbu projekata

Koledovčina ulica 1, 10 000 Zagreb

tel. + 385 1 3492 102
tel. + 385 1 3492 115
e-mail: jpp@viozz.hr
  Sektor općih i pravnih poslova

Koledovčina ulica 1, 10 000 Zagreb

tel. + 385 1 3492 111
tel. + 385 1 3492 109
e-mail: pravnisektor@viozz.hr
  Sektor za financijske i računovodstvene poslove

Koledovčina ulica 1, 10 000 Zagreb

tel. + 385 1 3492 107
tel. + 385 1 3492 116
e-mail: racunovodstvo@viozz.hr
  Tehnički sektor

Koledovčina ulica 1, 10 000 Zagreb

tel. + 385 1 3492 112
tel. + 385 1 3492 113
e-mail: tehnickisektor@viozz.hr
FAX: +385 1 3492 104

 

  HACCP Certifikat
  Novosti


DUGO SELO

13. svibnja 2019.   |   DUGO SELO


DUGO SELO

3. travnja 2019.   |   DUGO SELO


VRBOVEC/DUGO SELO/BRCKOVLJANI

1. travnja 2019.   |   DUGO SELOVRBOVEC


IVANIĆ GRAD/KRIŽ

28. ožujka 2019.   |   IVANIĆ GRAD