O nama

O nama

 

 

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. trgovačko je društvo osnovano krajem 2007. godine. Osnivač Društva je Zagrebačka županija. Društvo je pravna osoba koja je ovlaštena raditi, poslovati i nastupati u pravnom prometu u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, u skladu s odredbama Izjave o osnivanju Društva i u skladu s ostalim pozitivnim pravnim propisima u Republici Hrvatskoj.
Sjedište Društva je na adresi Ulica grada Vukovara 72/V, a Društvo djeluje na adresi Prilaz baruna Filipovića 15 A u Zagrebu.
Sadržaj djelatnosti Društva utemeljen je na novelaciji studije „Osnovne postavke koncepcije razvitka vodoopskrbe na području Zagrebačke županije“ iz 2007. godine.

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva. Skupštinu Društva čini Župan Zagrebačke županije. Nadzorni odbor ima pet članova koji se biraju na mandat od četiri godine. Upravu Društva čini direktor kojeg imenuje Skupština Društva na temelju provedenog javnog natječaja na mandat od četiri godine. Direktor Društva od 01. veljače 2013. godine je Tomislav Masten, dipl.polit. iz Samobora.

Temeljni kapital Društva i temeljni ulog Zagrebačke županije iznosi 1.000.000,00 kn (milijun kuna).

 

  Poslovne jedinice


Dugo Selo

Povijest Poslovne jedinice VIOZŽ d.o.o. - DUGO SELO


Ivanić Grad

Povijest Poslovne jedinice VIOZŽ d.o.o. - IVANIĆ GRADVrbovec

Povijest Poslovne jedinice VIOZŽ d.o.o. - VRBOVEC


Zelina

Povijest Poslovne jedinice VIOZŽ d.o.o. - ZELINA

  Istaknuti projekti
RVS Zagrebačke županije-Zagreb istok

 

  VIŠE O PROJEKTU

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rugvica-Dugo Selo

 

  VIŠE O PROJEKTU

Projekt ulaganja u prikupljanje, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec

 

  VIŠE O PROJEKTU