Promjena sjedišta Uprave

Obavještavamo Vas da je Uprava društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. preselila na novu lokaciju u Zagrebu, Vukomerečka cesta 89 (TŽV Gredelj d.o.o., dvorišna zgrada).

Svi brojevi telefona i kontakti su ostali nepromijenjeni.