Zatvaranje vode radi prespajanja RVS-a

Bez vode

– 02.07.2020. – od 08:30 do 14:00 sati

– zbog prespajanja vodovodne trase u sklopu RVS-a ulice: Kočevečka od kćbr. 39 do 63, Slunjska i ulica Čret sa sporednim ulicama u Dugom Selu.

Hvala na razumijevanju!